doc. RNDr. Ludmila ZAJONCOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634928

Katedra biochemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

5.25

klinická biochemie, imunochemie, biosensory, proteomika

ČLÁNEK
Jáčová J., Jořenek M., Pospíšková K., Najdekr L., Zajoncová L., Friedecký D., Adam T. Urease-immobilized magnetic microparticles in urine sample preparation for metabolomic analysis by gas chromatography-mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 2019.
Markošová K., Husarčíková J., Halásová M., Kourist R., Rosenberg M., Stloukal R., Zajoncová L., Rebroš M. Immobilization of Arylmalonate Decarboxylase. Catalysts. 2018.
Jořenek M., Zajoncová L. Immobilization of Laccase on Magnetic Carriers and Its Use in Decolorization of Dyes. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015.
Jořenek M., Zajoncová L. Biotechnologický význam lakasy a její charakteristika. Chemické listy. 2013.
Piterková J., Luhová L., Zajoncová L., Šebela M., Petřivalský M. Modulation of polyamine catabolism in pea seedlings by calcium during salinity stress. Plant Protection Science. 2012.
PEČOVÁ M., ZAJONCOVÁ L., POLÁKOVÁ K., ČUDA J., ŠAFAŘÍKOVÁ M., ŠEBELA M., ŠAFAŘÍK I. Biologicky aktivní látky imobilizované na magnetických nosičích a jejich využití v biochemii a biotechnologii. Chemické listy. 2011.
Zajoncová L., Pospíšková K. Membrány pro amperometrické biosensory. Chemické listy. 2009.
Kluchová K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis - their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Poláková K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis- Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Vinter V., Zajoncová L., Zajonc P. Druhá konference mladých přírodovědců sekce Věda je zábava. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2008.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Zajoncová L., Šebela M. Amylasy - význam stanovení jejich aktivity. Chemické listy. 2007.
Kvítek L., Soukupová J., Zajoncová L., Štosová T., Tarkowski P., Panáček A., Klečková M. Education of science and competitive activities. Journal of Baltic Science Education - Supplement Problems of Education in the 21st Century. 2007.
Zajoncová L., Jurčák J. Využití informačních zdrojů při volbě povolání. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2007.
Zajoncová L., Kosina P., Vičar J., Ulrichová J., Peč P. Study of the inhibition of alpha-amylase by the benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2005.
Zajoncová L., Kosina P., Vičar J., Ulrichová J., Peč P. Study of the inhibition of alpha-amylase by the benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2005.
Zajoncová L. Šalvěj divotnorná - magická rostlina nebo droga? Bioprospect : Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice. 2005.
Zajoncová L., Jílek M., Beranová V., Peč P. A biosensor for the determination of amylase activity. Biosensors and Bioelectronics. 2004.
Jílek M., Zajoncová L., Peč P. Conductometric determination of urea in milk using immobilised urease. Chemické listy. 2000.
Petřivalský M., Frébort I., Luhová L., Lemr K., Zajoncová L., Peč P. Endogenous inhibitor of amine oxidase from the seedlings of Phaseolus vulgaris. Chemické listy. 2000.
Radová A., Šebela M., Zajoncová L., Jacobsen S., Peč P. Enzymological and immunochemical characterisations of polyamine oxidases in plants of the genus Avena. Chemické listy. 2000.
Zajoncová L., Frébort I., Luhová L., Šebela M., Galuszka P., Peč P. Comparison of kinetic properties between amine oxidases from sainfoin and lentil and immunochemical characterization of copper/quinoprotein amine oxidases. Biochemical Systematics and Ecology. 1999.
Šebela M., Luhová L., Frébort I., Faulhammer H. G.., Hirota S.., Zajoncová L., Stužka V., Peč P. Analysis of the active sites of copper/topa quinone-containing amine oxidases from Lathyrus sativus and L. odoratus seedlings. Phytochemical Analysis. 1998.
Galuszka P., Šebela M., Luhová L., Zajoncová L., Frébort I., Strnad M., Peč P. Cytokinins as inhibitors of plant amine oxidase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 1998.
Luhová L., Šebela M., Frébort I., Zajoncová L., Faulhammer HG., Peč P. Screening of the occurence of copper amine oxidases in Fabaceae plants. Biologia Plantarum. 1998.
Zajoncová L., Šebela M., Frébort I., Faulhammer HG., Navrátil M., Peč P. Quinoprotein amine oxidase from sainfoin seedlings. Phytochemistry. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Marková Z., Pečová M., Zajoncová L., Zbořil J., Zbořil R. SURFACE ENGINEERING OF IRON OXIDE NANOPARTICLES ISOLATED FROM MAGNETOSPIRILLUM GRYPHISWALDENSE FOR BIOCHEMICAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS. In . (Eds.) NANOCON 2009, CONFERENCE PROCEEDINGS. 2010.
Vinter V., Zajoncová L., Soukupová J., Navrátilová B., Medková J. Mohou soutěže školních kolektivů motivovat středoškolské studenty ke studiu přírodovědných oborů na vysokých školách? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Zajoncová L., Tarkowski P., Soukupová J. Jak zvýšit zájem mladé generace o přírodní vědy formou přírodovědných kroužků na školách. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P. Katedra botaniky PřF UP v projektu STM - Morava. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P., Fadrná V. Motivace studentů středních škol ke studiu biologie formou spolupráce s vysokými školami. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Müller L. Pojďme soutěžit? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
Zajoncová L., Kosina P. The inhibition of human salivary and porcine pancreatic alpha-amylase by sanguinarine and chelerythrine. XXII. Xenobiotické sypmózium. Zborník príspevkov. 2003.
Zajoncová L., Beranová V., Jílek M., Peč P. The development of biosensor for the determination of amylase activity. 18th Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology. 2002.
KNIHA - CELEK
Zajoncová L. Základní chemické výpočty pro biochemiky. Základní chemické výpočty pro biochemiky. 2005.
Zajoncová L. Praktická cvičení z klinické biochemie pro biochemiky. Praktická cvičení z klinické biochemie pro biochemiky. 2004.
Frébort I., Luhová L., Peč P., Šebela M., Zajoncová L. Laboratorní cvičení z biochemie. Laboratorní cvičení z biochemie. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Zajoncová L. Bílkoviny - základ života na Zemi. Vybrané kapitoly z chemie (nejen pro střední školy). 2012.
ABSTRAKT
Kluchová K., Zbořil R., Šafařík I., Tuček J., Jančík D., Pečová M., Zajoncová L., Mašláň M. Functionalized nanomaghemite from iron(II) acetate for medical and biochemical applications. 7th International Conference on Scientific and Clinical Application of Magnetic Carriers, Conference Program and Abstract Booklet. 2008.
Zajoncová L., Pečová M., Zbořil R., Šebela M. Immobilization of trypsin conjugates on paramagnetic nanoparticles for protein digestion. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Book of Abstracts. 2008.
Zajoncová L., Kvítek L., Soukupová J., Tarkowski P., Vinter V., Fadrná V. Motivace mládeže ke studiu přírodních věd formou soutěží školních kolektivů. Chemické listy. 2008.
Zajoncová L., Kvítek L., Soukupová J. Motivování žáků a studentů ke studiu chemie prostřednictvím soutěží školních kolektivů. Current Trends in Chemical Curricula. 2008.
Zajoncová L., Vinter V., Soukupová J., Tarkowski P. Soutěže školních kolektivů prezentované pod názvem Věda je zábava. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Vrobel I., Konrád M., Kubínová M., Zajoncová L. Biogenní aminy v potravinách. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Panáčková A., Panáček A., Knápek Z., Vondráčková J., Soukupová J., Zajoncová L., Kvítek L. Debrujár na ZŠ Paseka a přírodovědný kroužek na ZŠ Pionýrů v Uničově - Popularizace přírodních věd na základních školách. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Panáčková A., Štosová T., Soukupová J., Panáček A., Zajoncová L., Kvítek L. Med, pokrm (nejen) bohů - aneb Popularizace přírodních věd na druhém stupni základních škol. ChemZi. 2007.
Zajoncová L., Tarkowski P., Kvítek L., Soukupová J., Štosová T., Fadrná V., Menzelová R. Popularizace přírodních věd formou soutěží školních kolektivů. ChemZi. 2007.
Kubínová M., Konrád M., Vrobel I., Zajoncová L. Proč se kazí potraviny? První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Zajoncová L., Kvítek L., Tarkowski P., Soukupová J., Vinter V., Fadrná V., Menzelová R. Propagace přírodních věd formou přírodovědných kroužků na základních a středních školách. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Soukupová J., Štosová T., Fadrná V., Zajoncová L. Přírodní vědy hrou aneb jak motivovat žáky prvního stupně ZŠ. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Tarkowski P., Cankař P., Zajoncová L., Kvítek L. Přírodovědné kroužky a fytochemie. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Tarkowski P., Cankař P., Zajoncová L., Kvítek L. Přírodovědné kroužky na středních školách Olomouckého kraje. ChemZi. 2007.
Zajoncová L., Luhová L., Petřivalský M., Šebela M. Determination of hydrogen peroxide in plant extracts by amperometric sensor. 20. biochemický zjazd. 2006.
Zajoncová L., Tarkowski P., Kvítek L. Motivace ke studiu přírodovědných oborů zapojením studentů a žáků do přírodovědných kroužků. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
První konference mladých přírodovědců. In Tarkowski P., Kubala M., Zajoncová L. (Eds.) 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JOŘENEK PRF Biochemie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)