Fanny LANGERWISCH, Dr.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)

2.19

vědecký pracovník

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.