Akademický senát apeluje na vedení UP, aby vyřešilo majetkové vypořádání mezi PřF a CATRIN

Foto: archiv PřF UP
Čtvrtek 18. květen 2023, 10:39 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na svém středečním zasedání vzal na vědomí Analýzu vzájemného vztahu a majetkového uspořádání mezi Vysokoškolským ústavem CATRIN a přírodovědeckou fakultou. Senátoři zároveň vyzvali vedení Univerzity Palackého, aby co nejdříve vyřešilo majetkové vypořádání mezi těmito dvěma součástmi.

Akademický senát PřF UP považuje Analýzu vzájemného vztahu a majetkového uspořádání mezi VŠÚ CATRIN a PřF UP za dobrý výchozí krok k řešení vzniklé situace na Univerzitě Palackého. „Orgány přírodovědecké fakulty jsou připraveny poskytnout součinnost při nadcházejících jednáních,“ uvedl Karel Lemr, předseda AS PřF UP.

Senátorky a senátoři také debatovali o majetkovém vypořádání mezi přírodovědeckou fakultou a VŠÚ CATRIN. „Akademický senát PřF konstatoval, že současný stav, kdy přístroje a prostory svěřené do užívání fakulty jsou bez dohod a legislativní opory užívány vysokoškolským ústavem, způsobuje pracovištím přírodovědecké fakulty nepřetržité škody, brání jejich rozvoji a také řádné realizaci vzdělávací činnosti. Apelujeme proto na co nejrychlejší vyřešení této situace,“ usnesl se senát.

Akademický senát vedení Univerzity Palackého také důrazně žádá, aby neprodleně dořešilo problematiku chybějících skleníků a manka v inventuře majetku svěřeného do užívání přírodovědecké fakulty za rok 2021, které způsobili pracovníci zařazení na VŠÚ CATRIN.

Senátoři vzali na vědomí Závěrečnou zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP pro volební období od 16. září 2023 do 16. září 2026 a schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024, tedy pro budoucí studenty, kteří nastoupí do prvních ročníků v akademickém roce 2024/2025.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)