Akademický senát PřF UP schválil zprávu o hospodaření fakulty za rok 2023

Foto: Ota Blahoušek
Čtvrtek 4. duben 2024, 9:37 – Text: Šárka Chovancová

Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP za rok 2023 schválil na svém posledním zasedání Akademický senát PřF UP. Senátoři požádali kvestorku Petru Jungovou, aby se vyjádřila k pohledávkám uvedeným v této výroční zprávě, a to zejména k podílu na investičních nákladech do společně užívaného areálu Holice ze strany CATRIN a VTP.

Akademický senát PřF na svém zasedání vzal na vědomí záměr akreditace studijního programu Průmyslové technologie a materiály a schválil předložený harmonogram akademického roku 2024/2025. Senátoři také odsouhlasili první novelu vnitřního předpisu PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP ve znění pozměňovacího návrhu LK AS PřF UP ze dne 28. března 2024.

Zasedání senátu se zúčastnila také prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová, která senátorům představila připravovanou normu o správě výzkumných dat.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)