AS PřF požaduje omluvu po aktérech, kteří navrhovali výpověď a odvolání děkana Martina Kubaly

Foto: Ota Blahoušek
Čtvrtek 8. únor 2024, 11:41 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého požaduje omluvu po aktérech stojících v roce 2022 za výpovědí a snahou odvolat děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Martina Kubalu. Omluvit by se podle senátorů měl také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, protože AS PřF UP v této souvislosti poskytl podklady s nepravdivými informacemi. Vedení Univerzity Palackého podalo v roce 2022 trestní oznámení kvůli údajnému zneužití osobních údajů, policie ho ale nakonec odložila. Vyšetřovatel totiž dospěl k závěru, že Martin Kubala žádný trestný čin nespáchal.

„AS PřF vyzývá k omluvě aktéry, kteří iniciovali výpověď děkanovi PřF ze dne 3. října 2022 a návrh na jeho odvolání ze dne 11. října 2022 nebo stáli za jejich následnou tendenční medializací, zejména: R. Zbořila, P. Banáše, F. Kratochvíla, T. Lebedu, J. Navaříka, J. Nováka a novináře O. Koutníka," stojí v usnesení ze středečního jednání AS PřF UP.

Fakultní senát se v této souvislosti také ohradil proti tomu, že při projednávání návrhu na odvolání děkana PřF Martina Kubaly mu byly v říjnu 2022 rektorem UP Martinem Procházkou poskytnuty jako podklad pro vyjádření materiály obsahující zjevně nepravdivá tvrzení, která mohla uvést senátory v omyl a mohla tak výrazně poškodit zájmy a práva děkana Martina Kubaly. „Akademický senát PřF vyzývá rektora k omluvě a k vyvození odpovídajících důsledků.“

Senátoři ve středu také schválili předložený plán investičních výdajů na rok 2024 ve znění po zapracování připomínek projednaných EK AS PřF dne 31. ledna 2024. Celková maximální výše prostředků na dofinancování investic ze společných středisek bude omezena schválenou alokací finančních prostředků při schvalování rozpočtu fakulty. Senát se rozhodl zpružnit proces schvalování dodatečných investic: „AS PřF UP se usnesl na tom, že změny ve struktuře investic jednotlivých pracovišť PřF UP oproti schválenému plánu jsou předmětem projednávání AS PřF UP pouze v případě, že by došlo k překročení schválené celkové výše investičních prostředků pro dané pracoviště o více než 20 procent a současně by se nejednalo o navýšení v důsledku získání a čerpání projektových prostředků.“

Fakultní senát ve středu vyslovil souhlas s tím, že finanční prostředky získané dodatečně ve zdroji 11 na základě rozpočtového opatření rektora UP ze dne 14. prosince 2023 budou využity k financování potřeb děkanátu v roce 2024. O tyto prostředky budou v roce 2024 sníženy odvody jednotlivých kateder.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)