Cena děkana pro nejlepšího pedagoga

Pondělí 13. září 2021, 17:05

Děkan Přírodovědecké fakulty UP vyhlásil cenu pro nejlepšího pedagoga. Ocenění je udělováno zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně v každém z pěti oborů: matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi. Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.

Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských programů a studenti navazujících magisterských programů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.

Hlasovat je možné elektronicky na těchto stránkách do 30. září 2021. Hlasování vyžaduje přihlášení do Portálu, ale samotná volba je anonymní.

Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Zpět