Docent nebo profesor se zaměřením na optometrii

Pátek 3. červenec 2020, 12:24

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent nebo profesor se zaměřením na optometrii

Pracoviště: katedra optiky (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020

Požadavky:

  • docent nebo profesor v oboru optometrie, optika, oftalmologie nebo obdobném příbuzném oboru;
  • vědecká a publikační činnost v oboru optometrie, minimálně 15 impaktovaných publikací zaměřených na oblast optometrie;
  • pedagogická praxe na VŠ minimálně 5 let v oboru;
  • řešitel vědeckých projektů v oboru optometrie;
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. 8. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět