Docent se zaměřením na fytochemii a chemii přírodních látek

Středa 16. září 2020, 12:30

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent se zaměřením na fytochemii a chemii přírodních látek

Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR (informace o pracovišti)
Počet pozic: 1
Úvazek: 0,3
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020

Požadavky:

  • ukončené habilitační řízení  v příslušném nebo blízkém chemickém oboru;
  • kvalitní vědecká a publikační činnost v oblasti vývoje nových přírodních látek;
  • pedagogická praxe v oboru;
  • zkušenosti se získáváním grantových prostředků;
  • schopnost přednášet a komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 17. 10. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět