Docent se zaměřením na rozvojovou spolupráci a environmentální souvislosti rozvoje

Středa 17. červen 2020, 18:28

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent se zaměřením na rozvojovou spolupráci a environmentální souvislosti rozvoje

Pracoviště: katedra rozvojových a environmentálních studií (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020

Požadavky:

  • titul docent se zaměřením na problematiku rozvojových zemí;
  • profesní zaměření na rozvojovou spolupráci a environmentální souvislosti rozvoje;
  • praxe ve vědecké a pedagogické práci;
  • velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. 7. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět