Doporučení k online výuce na PřF od 12. 10.

Čtvrtek 8. říjen 2020, 12:58

Vedení PřF UP v reakci na aktuální vývoj epidemiologické situace a stanovisko RUP doporučuje, aby vyučující od pondělí 12. 10. realizovali výuku předmětů v online formě, pokud to jejich charakter umožňuje, tj. mimo praktickou, terénní, laboratorní výuku nebo cvičení v menších skupinách.

Rozhodnutí, které předměty budou vyučovány v online režimu a které prezenčně, je v kompetenci vedoucích pracovišť garantujících danou výuku. Při realizaci výuky online je třeba dodržovat Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení, tj. zejména aby vyučující včas informovali studenty o přechodu předmětu do online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.

Uvedené doporučení se může změnit v návaznosti na rozhodnutí centrálních orgánů (Vláda ČR, MZ, MŠMT, KHS, RUP).

Zpět