Doporučení vedení PřF UP k práci z domova

Úterý 27. říjen 2020, 15:06

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 doporučuje vedení PřF UP vedoucím pracovišť fakulty, aby v těch případech, kde to charakter práce nevylučuje, umožnili zaměstnancům pracovat z domova. Mělo by být ale zachováno fungování fakulty. Tam, kde je to potřeba, je možné zavést střídavý režim (home office pouze v některé dny či hodiny) tak, aby se v kancelářích (příp. v jiných prostorách budov) potkávalo co nejméně zaměstnanců. Toto doporučení platí od 28. října 2020 do konce nouzového stavu v ČR.

Zpět