ERASMUS pro podnikatele - stáže u firem v zahraničí

Čtvrtek 18. listopad 2021, 15:56 – Text: -sp-

ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE

Začínající Erasmus pro mladé podnikatele je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Funguje od roku 2009, ve 39 zemích a bylo uskutečněno již 10 000 pobytů. Více než 25 000 podnikatelů je registrováno do programu.

Podnikatelé mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Hostitelský podnikatel také pomáhá začínajícímu s úpravou jeho podnikatelského plánu a je mu mentorem. Oproti tomu začínající podnikatel často přinese nový a perspektivní pohled na řešení možných výzev, kterým hostitel může čelit.

Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků. Tím, že se do programu zapojují především ambiciózní nováčci se zajímavými nápady, může se hostitel těšit na motivovaného člena týmu.

Do programu je zapojeno celkem 39 zemí, do kterých je možno vycestovat. Seznam zemí (vč. výše stipendia pro začínající podnikatele) je uveden na webu www.rera.cz/eye.

Doba pracovního pobytu je 1 - 6 měsíců. Možností je i rozdělit si pobyt na více částí, které pak účastník musí absolvovat v určitém čase. Například dvouměsíční výměnný pobyt lze rozdělit na více bloků, maximálně však v období čtyř měsíců.
Profesní obor účastníka není nijak limitovaný, může se jednat o běžnější profese, či o něco velice specifického.

Jazyk, ve kterém pobyt proběhne, musí být jazykem EU. I když se nejvíce pobytů realizuje v anglickém jazyce, není to nutnost. Např. pobyty v Německu a Rakousku lze realizovat v němčině, pobyty na Slovensku v češtině/slovenštině atp.

Pro začínající podnikatele je k dispozici finanční podpora. Výše stipendia se odvíjí od země, do které účastník vyjíždí. Podpora je vyplácena vždy měsíčně zprostředkovatelskou organizací, která účastníka vysílá.

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

Začínajícím podnikatelem je osoba starší 18 let s podnikatelskou zkušeností do 3 let. Nemusí však podnikat vůbec, k účasti v programu nepotřebujete živnostenský list ani IČO. Postačí, když budete mít podnikatelský nápad.

Mezi hlavní důvody, proč se do programu přihlásit patří:

 • zdokonalení se v podnikatelských dovednostech & učení se praxí,
 • šance spolupracovat s úspěšným hostitelským podnikatelem,
 • možnost určit si zemi, město a délku pobytu a hostitelskou společnost,
 • získání mezinárodních kontaktů a potenciálních klientů či partnerů,
 • poznání nových trhů a seznámení se s jinými způsoby podnikání,
 • finanční podpora na pobyt ve výši až 1100 € / měsíc, dle země pobytu.

Pro registraci do programu je důležité:

 • Věk začínajícího podnikatele musí být min. 18 let, program však není omezen horní věkovou hranicí.
 • Podnikatelská zkušenost začínajícího podnikatele nesmí být více než 3 roky. Existují zde i výjimky např. v případě tzv. Švarc systému, v případě že má někdo aktivní živnost i když nepodniká apod. Zde je vždy nutná individuální konzultace s každým žadatelem.
 • Začínající podnikatel pobýval alespoň 6 měsíců z posledního roku v ČR. Nemusí být občanem ČR, aby mohl v rámci programu z ČR vycestovat.
 • V tomto programu není možná opětovná účast začínajících podnikatelů. Samozřejmě se program nevylučuje s předchozí/budoucí účastí v Erasmus+, jedná se o dva zcela oddělené programy.

Pro účast v programu si stačí připravit následující materiály:

 • životopis (může být v ČJ nebo v AJ),
 • podnikatelský plán (může být v ČJ nebo v AJ).

Více informací najdete na www.rera.cz/eye nebo nás kontaktujte na: pajerova@rera.cz, tel. 736 410 221 a hanzal@rera.cz, tel. 731 503 328

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)