Jak přistupovat ke spolužákům se zdravotním postižením?

Pondělí 1. listopad 2021, 11:05

Víte, jak vypadá inkluzivní univerzita nebo jak přistupovat ke svým spolužákům se zdravotním postižením? Centrum podpory studentů se specifickými potřebami připravilo dlouhodobý kurz (40 hodin) zaměřený na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. Kurz je zcela zdarma. Více informací a možnosti pro přihlášení naleznete na webu centra.

Zpět