Jediným kandidátem na funkci děkana přírodovědecké fakulty je Martin Kubala

Foto: Marek Otava
Čtvrtek 18. listopad 2021, 17:15 – Text: Šárka Chovancová

Členové akademické obce mohli do 16. listopadu 2021 navrhnout kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Podle zveřejněné kandidátní listiny se jediným navrženým kandidátem stal současný děkan doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Kandidátní listinu dnes zveřejnil Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Veřejné představení doc. Martina Kubaly se uskuteční v úterý 7. prosince 2021. Samotná volba děkana proběhne ve středu 15. prosince 2021. AS PřF UP pro přípravu děkanských voleb zvolil tříčlennou komisi ve složení: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., a Mgr. Ludmila Včelařová. Více informací naleznete na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

Zpět