Klára Sadílková se stala celkovou vítězkou Studentské vědecké soutěže O cenu děkana

Fotogalerie: Marek Otava
Úterý 10. květen 2022, 7:29 – Text: Šárka Chovancová

Již podevatenácté se na přírodovědecké fakultě uskutečnila Studentská vědecká soutěž O cenu děkana. Celkovou vítězkou tohoto soutěžního klání se stala studentka oborů Učitelství chemie a matematiky pro střední školy Klára Sadílková. U odborné poroty zabodovala se svou prací nazvanou Tvorba podpůrných materiálů pro exkurze do chemických podniků vyrábějících základní anorganické sloučeniny.

„Z výhry mám velikou radost a je pro mě ctí, že jsem získala toto ocenění. V soutěži jsem prezentovala práci, jejíž náplní byla problematika exkurzí. Hlavním výstupem byly informace o chemických podnicích na webových stránkách Chemie žije. Uživatelé tam naleznou informace, zda tyto podniky poskytují exkurze pro žáky středních škol a materiály vytvořené k jednotlivým exkurzím jako jsou pracovní listy a výukové aktivity. Chtěla bych proto poděkovat vedoucí mé práce Kamile Petrželové za rady v průběhu mé práce,“ uvedla vítězka.

Své badatelské výsledky z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii letos prezentovalo téměř šest desítek studentů. Součástí soutěže byla i posterová sekce.

„Přihlášené práce byly zajímavé, kvalitní a na vysoké výzkumné úrovni. Dá se říci, že v letošním roce byla společným rysem vítězných prací v jednotlivých oborech snaha propojit informace napříč přírodovědnými obory. Důkazem je i vítězná práce Kláry Sadílkové,“ doplnil proděkan pro studijní záležitosti Jan Říha. Novinkou letošní soutěže byly poháry pro jednotlivé vítěze sekcí a vedoucí práce celkové vítězky. Kromě těchto památečních pohárů vítězové obdrželi i nové putovní poháry. Výsledky naleznete na těchto webových stránkách.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Vítězové sekcí:

Matematika a informatika – Radek Svačina
Chemie –  Miroslav Peřina
Fyzika – Soňa Lisníková
Biologie a ekologie – Aleksandar Stanojković
Vědy o Zemi – Jakub Žejdlík
Didaktika přírodovědných oborů – Klára Sadílková
Posterová sekce – Jakub Žejdlík

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)