Kvůli covidu-19 začalo 22 zahraničních studentů studovat mezinárodní program GLODEP online

Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 1. říjen 2020, 10:00 – Text: Šárka Chovancová

Dvaadvacet zahraničních studentů se zapojilo do online výuky mezinárodních rozvojových studií v rámci dvouletého magisterského programu Development Studies and Foresight – Global Development Policy (GLODEP), který organizuje Přírodovědecká fakulta UP společně s dalšími dvěma zahraničními univerzitami – francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. Studenti mají k dispozici novou učebnu s moderním audiovizuálním zařízením umožňujícím hybridní výuku.

Zahraničním studentům tento program umožní získat znalosti i dovednosti potřebné pro analýzu socioekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí. Nabyté vědomosti mohou poté zúročit v oblasti rozvojových politik na regionální, národní a mezinárodní úrovni. „Program obecně není online, ale vzhledem k tomu, že české ambasády v zahraničí se po uzavření souvisejícím s pandemií koronaviru teprve otevírají a studenti nemají vyřízené všechny dokumenty, certifikace a víza, museli jsme prozatím přistoupit k tomuto kroku,“ uvedla Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Vyučující i studenti specializace GLODEP mohou v současné době využívat novou učebnu s audiovizuálním zařízením. Vybavena je pětasedmdesátipalcovou obrazovkou a dvěma kamerami. Jedna z nich zabírá auditorium, druhá tabuli a přednášejícího. „Je možné volit mezi prostorovým mikrofonem a jednoduchým mixážním pultem, k němuž lze připojit dva mikroporty a dva bezdrátové mikrofony. Obrazovka je na kloubovém držáku, vyučující si ji tedy může pootočit tak, aby viděl jak na studenty v místnosti, tak i na připojené online,“ řekl Miloslav Dušek, proděkan pro mezinárodní záležitosti.

V tomto akademickém roce nastoupilo ke studiu dvaadvacet studentů například z Mexika, Brazílie, Venezuely, Nigérie, Zambie, Laosu, Pákistánu či Tádžikistánu, kteří k online výuce přistupují zodpovědně. „Mám velkou radost z toho, že jsou studenti i přes vyřizování všech administrativních záležitostí na hodinách aktivní a velmi dobře připraveni,“ uvedla jedna z vyučujících Lenka Dušková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Se studenty je v každodenním kontaktu i Eva Žwaková ze stejné katedry. „Problémy řešíme e-mailem, na Facebooku nebo jednou týdně v rámci online administrativní hodiny, kterou jsme prozatím do programu zařadili proto, abychom řešili aktuální problémy se studiem a administrativou příjezdu. Studenti se v ní mohou ptát na všechno, co jim leží v hlavě. Například je zajímá, jak se dostat do STAGu, jak je to v České republice s covidem-19, zda lze v lékárnách koupit léky na horečku a bolest hlavy nebo v jakém stavu se nachází české zdravotnictví.“

Jedním ze studentů, kteří magisterský program studují, je Jannico Cabanero z Filipín. „Naše online hodiny jsou velmi živé a zajímavé. Učitelé se snaží vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém můžeme volně vyjadřovat naše myšlenky a diskutovat. Vzhledem k tomu, že jsme z celého světa, je výuka hodně náročná. Online hodiny bývají někdy mezi jednou a třetí hodinou ráno. Objevují se i technické problémy a problémy s připojením. Těším se proto na osobní setkání, až potkám své spolužáky a vyučující. Chtěl bych zažít tu interkulturní výměnu, kterou program nabízí,“ řekl.

Studijní program GLODEP otvírá studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách, které realizují programy v oblasti rozvojových studií a rozvojové ekonomie. Kromě Univerzity Palackého se jedná o francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. Cílem programu je připravit studenty v oblasti mezinárodního rozvoje.

Zpět