Maďarská expertka přednášela o světelném znečištění

Andrea Pődör
Foto: Zdena Dobešová
neděle 24. březen 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

O svých zkušenostech s měřením a vyhodnocením světelného znečištění ve městech i o možnostech jeho redukce na přijatelnou úroveň přijela na přírodovědeckou fakultu přednášet Andrea Pődör z Maďarska. Zajímavá studie na katedře informatiky zazněla v rámci série přednášek hostů OGiC.

Případová studie terénního měření tzv. light pollution byla realizována ve městě Székesfehérvár, kde sídlí Institut geoinformatiky maďarské Óbuda University. „Na mapách města, které zobrazovaly interpolaci naměřených dat, byly patrné rozdíly mezi oblastmi, kde jsou instalovány klasické sodíkové výbojky a nové lampy městského osvětlení," uvedla Zdena Dobešová z katedry geoinformatiky, která se přednášky zúčastnila.

Podle Andrei Pődör jsou moderní LED lampy z pohledu množství tzv. světelného smogu lepší, neboť mají teplotu nižší než 3000 K a instalovaný horní kryt redukuje ozáření nebe. „Jistě je nezanedbatelné, že znečištění světlem způsobuje řadu onemocnění u lidí a má vliv i na přírodu," dodala.

Další výzkum v Maďarsku bude pokračovat právě statistickým zpracováním dat výskytu onemocnění a naměřených údajů o světelném znečištění. „Také Olomouc není pozadu v rámci projektu Smart City. Březnové Olomoucké listy informovaly, že se uvažuje o biodynamických lampách ve městě, a to zejména podél Mlýnského potoka v Hejčíně, aby se nočním osvětlením neplašili hnízdící ptáci," připomněla Zdena Dobešová.

Kartografka Andrea Pődör má více než osmnáctiletou zkušenost s výukou kartografie a geoinformatiky. Její aktivity směřují do oblasti crowdsourcingu prostorových dat. Příkladem je projekt mapování hluku a v maďarských městech pomocí mobilních telefonů. Dalším jejím odborným zaměřením je mapování kriminality ve městech a správná vizualizace lokalit výskytu kriminálních činů.

Zpět