Nabídka bezplatných vzdělávacích programů CŽV

Čtvrtek 3. září 2020, 10:04

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce RUP připravilo pro zamestnance UP zajímavou a pestrou nabídku vzdělávacích programů CŽV, díky kterým se můžete dále profesně rozvíjet.  

Vzdělávací programy jsou zaměřené na podporu excelence ve vzdělávání, a proto jsou primárně určeny zaměstnancům, kteří se věnují vzdělávací činnosti na UP. 

Všechny programy CŽV jsou vyhlášeny v klasické „kontaktní“ formě výuky. V případě nutnosti změny formy realizace, mohou být některé uskutečněné formou on-line. Informace jsou uvedeny v anotacích jednotlivých programů CŽV. 

Programy CŽV jsou pro zaměstnance UP opět zdarma

Přihlásit se můžete na portálu celoživotního vzdělávání.

Název programu CŽV

Lektor

Termín

Čas

Září

Bezpečnost dat a soukromí v digitálním světě

Mgr. Martin Raus, Ph.D.

16. 9.

8:30 – 11:45

Informace + Přihlášení

Možnosti využití IT nástrojů v online výuce

Mgr. Jan Staněk

17. 9.

9:00 – 12:15

Informace + Přihlášení

Kancelářský balík LibreOffice jako alternativa Microsoft Office

Mgr. Martin Raus, Ph.D.

23. 9.

8:30 – 11:45

Informace + Přihlášení

Elektronické informační zdroje

Mgr. Kristina Mikešová

24. 9.

9:00 – 13:00

Informace + Přihlášení

Škola finanční gramotnosti pro akademické pracovníky

Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.

Mgr. Dagmar Halová

30. 9.

8:30 – 12:00

Informace + Přihlášení

Říjen

Jak a kde správně publikovat výsledky své odborné práce?

Mgr. Kristina Mikešová

1. 10.

9:00 – 13:00

Informace + Přihlášení

Cesta do pekel: Jak špatné používání statistiky ničí přírodní vědy a medicínu

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

1. 10.

15:00 – 17:00

Informace + Přihlášení

Speak up! English presentation skills

Markus Johan Öbrink, M.A.

2. 10.

9:00 – 14:30

Informace + Přihlášení

Průvodce po české interpunkci

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

2. 10.

9:30 – 11:00

Informace + Přihlášení

Základy statistiky v programu R

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.

2. 10.

9:45 – 12:00

13:00 – 15:15

Informace + Přihlášení

Akademická angličtina

Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.

5. 10.

13:00 – 15:30

Informace + Přihlášení

Workshop inovací ve výuce

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

6. 10.

9:00 – 12:00

Informace + Přihlášení

Tvorba webových stránek – základy HTML

Mgr. Jan Staněk

6. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Práce s počítačovou bitmapovou grafikou (obrázky, fotografie) pro začátečníky

Mgr. Martin Raus, Ph.D.

7. 10.

8:30 – 11:45

Informace + Přihlášení

Možnosti využití IT nástrojů v online výuce

Mgr. Jan Staněk

8. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Pokročilé statistické techniky v programu R

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.

9. 10.

9:45 – 12:00

13:00 – 15:15

Informace + Přihlášení

Tvorba webových stránek – využití kaskádových stylů

Mgr. Jan Staněk

13. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Didaktická inspirace do výuky – metody a aktivity

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

14. 10.

8:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Cesta od pekel: Jak zachránit přírodní a lékařské vědy správnou,

tedy bayesovskou inferencí

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

15. 10.

15:00 – 17:00

Informace + Přihlášení

Street law – ochutnávka lidských práv

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

16. 10.

9:00 – 10:30

Informace + Přihlášení

Tvorba webových stránek – tvorba responzivního webu (Bootstrap)

Mgr. Jan Staněk

20. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Mediální výchova a gramotnost 21. století

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

21. 10.

8:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Možnosti využití IT nástrojů v online výuce

Mgr. Jan Staněk

22. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Kde je hranice plagiátorství a Contract cheating neboli práce psané na zakázku

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Ing. Veronika Králíková

23. 10.

9:30 – 13:00

Informace + Přihlášení

Listopad

Moderní trendy v tvorbě prezentací

Ing. Tomáš Plachý

2. 11.

15:00 – 18:15

Informace + Přihlášení

Cloudové ukládání dat a jeho možnosti na půdě univerzity

Ing. Tomáš Plachý

9. 11.

15:00 – 18:15

Informace + Přihlášení

Zpět