Odborný asistent oboru botaniky se zaměřením na systematickou botaniku

Čtvrtek 10. září 2020, 9:08

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Odborný asistent oboru botaniky se zaměřením na systematickou botaniku

Pracoviště: katedra botaniky (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020

Požadavky:

  • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru Botanika;
  • publikační a vědecká činnost v oboru;
  • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
  • zkušenosti a praxe v pedagogické činnosti;
  • zkušenosti z výzkumné oblasti zaměřené na systematickou botaniku a biodiverzitu rostlin;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 11. 10. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět