Odborný asistent se zaměřením na rozvojovou problematiku Afriky a aplikovanou statistiku s orientací na rozvojové indikátory

Čtvrtek 11. červen 2020, 8:51

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Odborný asistent se zaměřením na rozvojovou problematiku Afriky a aplikovanou statistiku s orientací na rozvojové indikátory

Pracoviště: katedra rozvojových a environmentálních studií (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020

Požadavky:

  • titul Ph.D. se zaměřením na rozvojová studia;
  • profesní zaměření na rozvojovou problematiku Afriky a rozvojové indikátory;
  • praxe v pedagogické a výzkumné práci;
  • praktické zkušenosti s rozvojovou pomocí v Africe;
  • velmi dobrá znalost a schopnost vyučovat v anglickém jazyce, schopnost komunikovat v dalším cizím jazyce.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 12. 7. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět