Odborný asistent se zaměřením na učitelství chemie

Pátek 3. červenec 2020, 12:32

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Odborný asistent se zaměřením na učitelství chemie

Pracoviště: katedra anorganické chemie (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 0,2
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Požadavky:

  • VŠ vzdělání učitelského oboru s aprobací chemie;
  • titul Ph.D. v oboru chemie;
  • 3 roky praxe v oboru;
  • minimálně 5 let pedagogické praxe ve výuce chemie na SŠ;
  • publikační činnost v oboru didaktiky chemie;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. 8. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět