Ondřej Šráček z katedry geologie obdržel cenu Excellence in Review Award

Ondřej Šráček v Zambii, foto: archiv PřF
Pátek 18. prosinec 2020, 11:02 – Text: Šárka Chovancová

Mezinárodní asociace geochemie (IAGC) ocenila Ondřeje Šráčka z katedry geologie přírodovědecké fakulty za mimořádné přispění k vysoké kvalitě recenzních řízení časopisu Applied Geochemistry za rok 2020. Ocenění se uděluje za dlouholetou práci recenzenta, která přispěla k podpoře časopisu a rozvoji a propagaci environmentální geochemie.

Hydrogeolog a environmentální geochemik Ondřej Šráček působil jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro hydrogeologii v Latinské Americe. Specializuje se mj. na geochemii a kontaminaci vody arzénem. Publikoval vědecké studie z řady zemí světa, například z Bangladéše, Taiwanu, Brazílie, Mexika, Zambie či Namibie.

Byl jedním z koordinátorů projektu UNESCO/IGCP Mapping and Assessing the Environmental and Health Impacts of Abandoned Mines in Sub Saharan African Countries a publikoval řadu článků týkajících se životního prostředí v Africe. V současné době také vyučuje a vede doktorandy na univerzitě v Antananarivu na Madagaskaru. Dále je členem redakčních rad časopisů Journal of Geochemical Exloration, Geofluids a českého populárně vědeckého časopisu Vesmír.

Zpět