Opravená budova v Holici studentům nabízí moderní učebny i zázemí

Foto: Zdeněk Porcal
Pondělí 30. listopad 2020, 10:12 – Text: Šárka Chovancová

Lepší podmínky pro výuku i příjemné zázemí nabízejí studentům nové moderní učebny, které byly letos vybudovány v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici. Vznikly díky rekonstrukci a přístavbě přízemní části objektu číslo 47. Modernizované učebny vynikají velkým podílem samostudijních boxů.

V opravených prostorách bude fungovat i pobočka populárního bistra FreshUP. Nabídkou i delším provozním režimem doplní a obohatí provoz holické menzy.

Rekonstrukce dala budově s učebnami zajímavou architektonickou podobu, která určitě zaujme studenty i kolemjdoucí. „Stavební práce se dotkly přízemní části stavby i přilehlých venkovních zpevněných ploch. Zde došlo k navázání nových vstupů na prodlouženou centrální pěší zónu, která je hlavní páteřní spojkou mezi vstupem do areálu a v zadní části areálu situovaným objektem menzy,“ popsal rekonstrukci Michal Karták z oddělení rozvoje a výstavby rektorátu UP.

Autoři rekonstrukce citlivě ponížili plochy atria na úkor nově vzniklé chodby. Rekonstruované severní učebny i modernizovaná aula jsou díky tomuto propojení lemovanému studijními boxy dosažitelné bez komplikovaného obcházení centrální nezastřešené části budovy. Součástí atria je vodní prvek zpříjemňující studijní i pracovní podmínky během teplejších období roku.

V přízemí byl kromě učeben otevřen i mikroskopický sál včetně laboratorní kuchyňky pro provoz nově pořízeného kryomikrotomu. „Rozsáhlé prostory chodeb, výrazně odlišné od stísněných nevyhovujících koridorů původního uspořádání přízemí objektu, jsou nově celistvě lemované řadami šatních skříněk. Dále zde byl nově uplatněn koncept takzvaných open space učeben, kdy je část studijních prostor doplněna o volně přístupné prvky audiovizuální techniky. Tím vzniká delší dobu poptávané zázemí vhodné pro provoz studentských pracovních skupin,“ podotkl proděkan pro studijní záležitosti přírodovědecké fakulty Jan Říha.

Součástí projektu byla centralizace hygienického zázemí, a to včetně výstavby WC pro imobilní osoby. Vybudována byla také nová místnost pro objektové servery. Pamatováno je i na tepelný komfort v parných letních dnech či zimním období. Prosklené fasádní plochy jsou osazeny senzory řízeným elektronickým systémem předsazeného vnějšího stínění, který je v jižních učebnách doplněn o možnost plnějšího zastínění systémem vnitřních rolet. Systém také zajistí optimální podmínky pro provoz moderní prezentační techniky. „Zvýšení kvality pobytového prostředí je dáno použitím nízkoteplotního podlahového vytápění a dnes již povinným osazením takzvaného nuceného větrání vzduchotechnickými jednotkami s rekuperačními výměníky,“ doplnil Michal Karták.

Postupnou obnovou technických sítí a komunikací v areálu se podařilo zajistit bezbariérové užívání tohoto rekonstruovaného objektu. Nový oboustranný výtah sjíždí až do úrovně venkovního terénu. Starou rampu, která už technicky i provozně nevyhovovala, bylo možné díky novému vstupu k výtahu v úrovni venkovního chodníku zrušit. Na místě bývalého rampy byla jižní fasáda půdorysně rozšířena o mohutně prosklené a kaskádově uspořádané pobytové a učební prostory. Opravenou budovu se podařilo citlivě propojit s přírodním prostředím areálu.

Přírodovědnému zaměření fakulty odpovídá rozsáhlé použití přírodních prvků. Při stavbě byla použita a repasována původní vnitřní i venkovní sochařská díla dokládající význam objektu už v době jeho vzniku. Majoritní část nákladů, cca 89,3 milionu korun, pokryla fakultě dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)