Plánovaný postup prací na Envelopě

Úterý 21. listopad 2017, 14:15

V lednu příštího roku je v plánu třetí etapa prací projektu Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí, která se dotkne části šestého podlaží a sekce A v prvním podlaží. Cílem je provést kompletní vnitřní instalace chlazení v jednotlivých kancelářích či hlavních pracovních místnostech pro jednotlivé větve chlazení v obou dotřených patrech a upravit vzduchotechniku v prvním nadzemním podlaží. Předpokládaná doba omezení provozu je tři až čtyři týdny.   

Předběžný harmonogram 1.NP

Ve dnech 4. – 5. 1. 2018 se jednotlivá pracoviště přestěhují do náhradních prostor. Stěhování zajistí stěhovací firma (kartotéky, krabice, seskládání nábytku apod.). Dne 8. 1. 2018 dojde k fyzickému předání a převzetí místa plnění. Zhotovitel během 14 dnů provede osazení klimatizačních jednotek a uzpůsobení vzduchotechniky.

Vyhrazené prostory pro KGE – učebna 1.016 na bloku A, 1.023 a 1.038 v 1.NP na bloku C1
Vyhrazené prostory pro studijní oddělení – 1.023, 1.024, 1.036 v 1.NP na bloku C1
Vyhrazené prostory pro pokladnu a podatelnu – 1.022 v 1.NP na bloku C1
Vrátnice bude řešena operativně.

Období od 22. 1. 2018 (přesný termín bude upřesněn) je vyhrazeno pro úklid prostor, který zajistí Správa budov.

Předběžný harmonogram 6.NP

Dne 19. 1. 2018 se uskuteční stěhování do náhradních prostor:

Vyhrazené prostory pro KCJ – 6.031, případně jedna z učeben v 1.NP
Vyhrazené prostory pro SB – 6.016 (malá zasedací místnost), případně v areálu Holice
Vyhrazené prostory pro Knihovnu – 6. 024, případně knihovna v Holici.

V době od 5. 2. 2018 (přesný termín bude upřesněn) zajistí Správa budov úklid prostor. 

Pevnost poznání

V době od 3. ledna do 2. února 2018 bude v Pevnosti poznání v expozicích 1.NP (Věda v pevnosti)  a 2.NP (expozice Rozum v hrsti) omezen provoz. Důvodem pro omezení provozu je oprava podlah po zatečení. Dále budou provedeny dílčí opravy ve 3.NP, zejména obložek dveří a obnova sádrokartonového podhledu včetně vymalování.

Zpět