Přírodovědecká fakulta děkuje všem dobrovolníkům a vyzývá k dalšímu šití roušek

Foto: Šárka Chovancová
Pátek 20. březen 2020, 12:40

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

velmi si vážím nasazení všech dobrovolníků z řad zaměstnanců a studentů PřF, kteří v těchto náročných dnech obětují svůj čas pro druhé, ať již přípravou dezinfekce či šitím roušek pro zdravotnická zařízení a další potřebné. Cením si toho, s jakou spontánností, povětšinou na sociálních sítích, tyto aktivity vznikly, to je ostatně nejlepší vizitkou toho, že přírodovědci nemyslí jen na sebe.

Přesto bych nyní chtěl i já tyto aktivity dále podpořit a povzbudit všechny, kteří přemýšlí, že by přece jen vytáhli starý šicí stroj a přiložili ruku k dílu. Dalších roušek bude minimálně v následujících dnech stále potřeba, o čemž svědčí i ohlasy, které se ke mně dostávají. Rád bych vás tedy tímto vyzval, abyste se připojili a poskytli vyrobené roušky do sbírky pořádané na naší přírodovědecké fakultě. Roušky budou průběžně předávány zdravotnickým a sociálním zařízením a dalším institucím, které tuto důležitou ochranu vzhledem ke své činnosti akutně potřebují.

Roušky je možné průběžně nosit na tato sběrná místa:

· vrátnice PřF na 17. listopadu 12 (tel. 585 634 060)
· vrátnice areálu PřF v Holici (tel. 585 634 960)

Studenti, kteří mají v současné době zakázán vstup na přírodovědeckou fakultu, mohou roušky přinést po telefonické domluvě před budovu fakulty.

Dovolte, abych vám i vašim blízkým do dalších dnů popřál hodně zdraví a trpělivosti, společně současnou krizi určitě brzy překonáme.

Se srdečným pozdravem za celé vedení fakulty,

Martin Kubala
děkan

Zpět