Přírodovědecká fakulta podniká aktivní kroky ke vzniku Vysokoškolského ústavu UP

Ilustrační foto: Jan Pokorný
Čtvrtek 5. září 2019, 15:09 – Text: Vedení přírodovědecké fakulty

Ve sdělovacích prostředcích jsou publikovány mylné zprávy, že vedení Přírodovědecké fakulty UP odmítá vznik Vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Přírodovědecká fakulta myšlenku integrace výzkumných kapacit Univerzity Palackého naopak podporuje a podniká aktivní kroky ke vzniku vysokoškolského ústavu, který je má v budoucnu zastřešit. Vedení fakulty má však výhrady k některým technickým otázkám založení tohoto ústavu, o kterých je připraveno dál jednat. Zároveň požaduje, aby byly respektovány nálezy Etické komise Univerzity Palackého, což je základní předpoklad poctivé vědecké práce.

Přikládáme přehled našich stanovisek a hlavních událostí, které se týkají výzkumného ústavu:

1. Vedení Přírodovědecké fakulty UP odmítlo původní návrh na vznik ústavu především kvůli předloženým podmínkám, kdy měly být z fakulty vyvedeny granty a vybavení, aniž by proběhla řádná diskuze nejen s vedením fakulty, ale ani s pracovníky, kterých se toto opatření mělo bezprostředně týkat. Zároveň navrhlo diskutovat i jiné formy integrace výzkumných kapacit.

2. Od samého počátku, kdy byly zveřejněny první dokumenty, se členové vedení Přírodovědecké fakulty UP aktivně zapojili do diskuze a řešení otázek integrace výzkumných kapacit.

3. Vedení Přírodovědecké fakulty UP přijalo a respektuje rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Palackého ze dne 13. 2. 2019, že integrace se má uskutečnit cestou založení vysokoškolského ústavu.

4. Dne 2. 9. 2019 oslovil rektor Univerzity Palackého děkana Přírodovědecké fakulty UP, aby se účastnil jednání o finančním vypořádání spojeném se vznikem vysokoškolského ústavu. Děkan svoji účast potvrdil.

5. Dne 3. 9. 2019 tedy v plánovaném termínu, splnilo vedení Přírodovědecké fakulty UP svůj příslib a předalo představy fakulty o podmínkách vzniku vysokoškolského ústavu jednak k projednání Akademickému senátu fakulty a jednak paní prorektorce Marešové tak, jak vedení univerzity požadovalo. Zmíněné představy vznikly na základě diskuze se zástupci výzkumných center fakulty.

6. Dne 3. 9. vyzval rektor univerzity děkana Přírodovědecké fakulty UP k odstoupení. Výzva byla zveřejněna v komuniké univerzity dne 4. 9.

7. Vedení Přírodovědecké fakulty UP pokračuje v přípravách fakulty na vznik vysokoškolského ústavu a je připraveno dále s vedením univerzity jednat.

8. Vedení Přírodovědecké fakulty UP se neshoduje s vedením univerzity v některých technických otázkách vzniku ústavu, což ale nepovažuje za překážku v dalším jednání.

9. Na rozdíl od technických otázek však za zásadní považujeme respekt k nálezům Etické komise Univerzity Palackého složené ze zástupců všech osmi fakult univerzity. Nesouhlasíme s jejich relativizaci, která zaznívá ve vyjádřeních některých představitelů univerzity. Odmítáme tvrzení, že prošetřování etických prohřešků několika pracovníků center má zamezit vzniku vysokoškolského ústavu. Vedení fakulty je pevně přesvědčeno, že naprostá většina pracovníků fakulty i center odvádí kvalitní práci, a to zcela v souladu s etickými pravidly vědecké práce. Bagatelizace úmyslných podvodů vrhá špatné světlo na celou instituci a poškozuje všechny slušné badatele se všemi důsledky, které to může mít v recenzních řízeních a hodnocení grantových žádostí pracovníků univerzity.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)