Přírodovědecká fakulta pozvala ředitele fakultních škol

Pozvání přírodovědecké fakulty přijali zástupci 25 fakultních škol.
Fotogalerie: Martina Šaradínová
pondělí 4. prosinec 2017, 14:00 – Text: Martina Šaradínová

O tom, jak ještě zlepšit a zintenzivnit vzájemnou spolupráci diskutovali v pátek zástupci vedení přírodovědecké fakulty a fakultních škol. Ředitelé 25 fakultních škol se seznámili s novinkami na akademické půdě a měli také možnost zažít atmosféru dne otevřených dveří.

„Velmi nás těší, že máme dlouhodobou a kvalitní spolupráci s fakultními školami. Je to pro nás klíčové,“ uvedl děkan Ivo Frébort, který odpovídal i na otázky z pléna z oblasti rostlinných biotechnologií. Zástupci škol mu také sdělili, že by měli zájem o přednášky pro učitele, na nichž by jim odborníci z fakulty přiblížili nové poznatky výzkumu. „Věda jde velmi rychle dopředu a učitelé, kteří mají třeba patnáct dvacet let po promoci, nejsou schopni vše sledovat. Popularizace vědy se dělá především pro děti, ale vzdělávání pro učitele by mělo velký přínos, neboť ti pak mohou vše předávat studentům. A je určitě lepší, když se to dozví přímo od odborníků na fakultě, než aby hledali někde na internetu,“ zaznělo ze strany ředitelů.

Ředitelé rovněž upozornili na nedostatek učitelů matematiky a fyziky. Tohoto problému si je vědomé i vedení fakulty. „Ve svém předvolebním programu jsem avizoval, že v případě zvolení se chci více zaměřit na studium učitelství pro střední školy. Pokud bychom s tím nyní nezačali něco dělat, za pár let může být problém a i my na fakultě bychom se mohli s nedostatkem vyučujících v této oblasti potýkat,“ doplnil Frébort.

Přírodovědecká fakulta má v současné době 46 fakultních škol, oproti loňsku se počet o dvě školy navýšil. S jejich vyučujícími i řediteli je v pravidelném kontaktu. „Setkání ředitelů fakultních škol pořádáme každoročně. Účastníci se mají možnost dozvědět, co je u nás nového, jaké aktivity pro školy nabízíme. Mohou se ale inspirovat i navzájem, letos například některé ze škol prezentovaly své projekty,“ uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová. Své aktivity a možnosti spolupráce na setkání prezentovala i Pevnost poznání, díky vystoupení Jany Slezákové se účastníci seznámili rovněž se závěry „kulatého stolu“, který nedávno pořádal Kabinet pedagogické přípravy.

Přítomní ředitelé přinesli i řadu příkladů dobré spolupráce s fakultou. Ocenili například programy interaktivního muzea Pevnost poznání, projekt Badatel pro podporu mladých vědeckých talentů z řad středoškoláků i exkurze na fakultní pracoviště. „Jsem absolvent fakulty, takže spolupráce s ní se přímo nabízela. Se studenty jsme navštívili katedry geografie, geologie, zoologie nebo optiky, pravidelně jezdíme do vědeckých center v holickém areálu. Skvělou přednášku u nás měl Petr Nádvorník z katedry buněčné biologie a genetiky. Náš student se zapojil do projektu Badatel, měl možnost strávit několik týdnů v Laboratoři růstových regulátorů a pod vedením Lucie Rárové zpracovat vědeckou práci. Geologové pro nás udělali geologickou exkurzi a plánujeme další. Děkujeme za spolupráci. Myslím si, že je úplně úžasná,“ uvedl Marian Solčanský z Gymnázia K. V. Raise a SOU Hlinsko.