Prodloužení platnosti školení řidičů referentských vozidel

Středa 31. březen 2021, 16:29

Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možné uskutečnit školení řidičů referentských motorových vozidel, byla v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, prodloužena platnost školení, která propadají od října 2020, a to do 31. října 2021.

Úprava platnosti uvedeného školení v databázi cestovních příkazů byla již provedena. Platnost školení řidičů referentských motorových vozidel si může zaměstnanec UP zkontrolovat na https://portal.upol.cz/ v nabídce Můj profil. K případným dalším dotazům je k dispozici e-mail jana.hanychova@upol.cz.

Zpět