Profesor Jan Andres obdržel stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP

profesor Jan Andres obdržel stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP
Foto: Šárka Chovancová
pátek 1. březen 2019, 10:17 – Text: Šárka Chovancová

Stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého obdržel profesor Jan Andres z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Jedno z nejvyšších ocenění UP převzal z rukou rektora Jaroslava Millera při příležitosti životního jubilea.

„Rád bych ti popřál, aby se tě drželo zdraví. Všechno ostatní je důležité, ale ke zdraví podružné. A radost z toho, co děláš. Chtěl bych ti poděkovat za všechno, co jsi za ta léta pro fakultu a univerzitu udělal. Moc si toho vážím," řekl Jaroslav Miller, rektor UP během gratulační řeči.

Jan Andres je absolventem přírodovědecké fakulty, patnáct let působil jako vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky a devět let jako proděkan pro mezinárodní vztahy. V roce 2014 obdržel Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Je členem Vědecké rady UP.

Jako hostující profesor spolupracoval s dvěma americkými a mnoha evropskými univerzitami, například s Univerzitou La Sapienza v Římě či Sorbonne Université v Paříži. Jan Andres je autorem více jak dvou stovek publikovaných vědeckých prací, z toho jedné monografie a čtyř pozvaných kapitol do "handbooků". Mezi jeho hobby patří psaní filosofických a kunsthistorických esejí.

„Je to určité memento, i když není zásluha, že se člověk dožije určitého věku. Léta zkrátka běží. Ocenění si ale velmi vážím, protože to vnímám jako projev ocenění mé práce pro Univerzitu Palackého. Udělalo mi to radost, jelikož 95 procent energie věnuji své práci," vyjádřil poděkování Jan Andres.