Prohlášení děkana ke vzniku nového vysokoškolského ústavu

Děkan Martin Kubala
Foto: Šárka Chovancová
Úterý 25. září 2018, 14:50 – Text: Martin Kubala

Vedení Přírodovědecké fakulty UP se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým je prezentován v Žurnále online  vznik nového vysokoškolského ústavu Czech Institute of Science and Technology. Přestože ústav má vzniknout na bázi vědecko-výzkumných center, z nichž dvě jsou organizačními jednotkami PřF UP, o podmínkách zřízení ústavu s vedením naší fakulty dosud nikdo nejednal. V uplynulé dekádě PřF UP investovala do vzniku a chodu těchto center více než 3,5 mld. Kč. Vyvedení aktivit, zaměstnanců, majetku a grantů těchto center z fakulty může způsobit výrazné problémy fakulty po stránce ekonomické, z hlediska zajištění výuky i plnění závazků v řešených projektech.

Chci Vás ujistit, že vedení fakulty vynaloží maximální úsilí k odvrácení či alespoň zmírnění negativních dopadů souvisejících s touto změnou na naši fakultu.

Martin Kubala, děkan

Zpět