Prohlášení děkana ke vzniku nového vysokoškolského ústavu

Děkan Martin Kubala
Foto: Šárka Chovancová
Úterý 25. září 2018, 14:50 – Text: Martin Kubala

Vedení Přírodovědecké fakulty UP se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým je prezentován v Žurnále online  vznik nového vysokoškolského ústavu Czech Institute of Science and Technology. Přestože ústav má vzniknout na bázi vědecko-výzkumných center, z nichž dvě jsou organizačními jednotkami PřF UP, o podmínkách zřízení ústavu s vedením naší fakulty dosud nikdo nejednal. V uplynulé dekádě PřF UP investovala do vzniku a chodu těchto center více než 3,5 mld. Kč. Vyvedení aktivit, zaměstnanců, majetku a grantů těchto center z fakulty může způsobit výrazné problémy fakulty po stránce ekonomické, z hlediska zajištění výuky i plnění závazků v řešených projektech.

Chci Vás ujistit, že vedení fakulty vynaloží maximální úsilí k odvrácení či alespoň zmírnění negativních dopadů souvisejících s touto změnou na naši fakultu.

Martin Kubala, děkan

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)