Renáta Zátopková: Práce na Odboru kriminalistické techniky a expertiz mě maximálně naplňuje

Foto: archiv PřF UP
Pondělí 11. duben 2022, 7:41 – Text: Šárka Chovancová

Zvolený studijní obor do značné míry předurčí, čemu se budete velkou část svého života věnovat. Čím přispělo studium absolventce oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v začátcích pracovního života? Co obnáší práce na Odboru kriminalistické techniky a expertiz ve Frýdku-Místku? Přečtěte si v rozhovoru s vrchní komisařkou Renátou Zátopkovou.

Proč jste se rozhodla studovat Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého?

Přírodovědeckou fakultu jsem se rozhodla studovat po její návštěvě na Dni otevřených dveří. Když jsem viděla budovu a prostory fakulty, měla jsem hned jasno. Líbila se mi i Olomouc. Je to krásné historické město, které mi vyhovovalo i svou vzdáleností od místa bydliště. Vždycky mě bavila chemie, fyzika a matematika, ale vzhledem k tomu, že mi trošku vadí krev, nechtěla jsem jít na medicínu. Proto se mi kombinace chemie s anglickým jazykem a výpočetní technikou jevila jako ideální volba.

Máte s přírodovědeckou fakultou  spojenou nějakou silnou vzpomínku?

S přírodovědeckou fakultou mám spojených spoustu příjemných vzpomínek. Nejraději vzpomínám na dobu, kdy jsem pracovala na bakalářské práci na katedře organické chemie, kde jsme měli v laboratoři opravdu přátelský kolektiv studentů i našich vedoucích. Z navazujícího studia mi utkvěla v paměti konference Chiranal, kde jsem poznala řadu vědců světového formátu. Příjemné byly také mikulášské besídky dole v přízemí fakulty, kde docent Roman Kubínek hrál na housle.

Získala jste při studiu nějaké pracovní zkušenosti?

V rámci bakalářského studia jsme se zúčastnili stáže v olomoucké firmě Farmak. Podívali jsme se, jak to funguje v provozu farmaceutické firmy. Také jsem strávila několik týdnů ve firmě Teva v Opavě-Komárově, kde jsem na organické syntéze v divizi TAPI nahlédla do práce chemiků pracujících ve výzkumu a vývoji. V neposlední řadě byla úžasnou zkušeností tříměsíční pracovní stáž z programu Erasmus+ na Akademii věd v Římě. 

Připravilo vás studium na zaměstnání?

Můj pobyt na katedře organické chemie, kde jsem se věnovala své bakalářské práci, byl pro můj profesní život největším přínosem a dodnes z něj čerpám. Při organické syntéze pod vedením Lukáše Jedináka jsem se naučila základní práci v laboratoři, kdy jsem naplnila nespočet skleněných kolon, SPE kolonek, vyvinula množství tenkých vrstev, odpařila na odparce velké množství produktů syntézy. Rovněž jsem se naučila interpretaci dat z analytických metod jako je NMR a HPLC. Katedra analytické chemie mě pak naučila porozumět analytickým technikám a pracovat s nimi, řešit problémy, které mohou s těmito přístroji nastat a porozumět teoretickým základům těchto metod. V zaměstnání mě samozřejmě naučili, jak se na daném pracovišti pracuje a čím se člověk zabývá, ale základní orientaci a fungování v laboratoři jsem si samozřejmě přinesla ze školy.

Když jste nastupovala do svého prvního zaměstnání, co bylo pro vás nejtěžší?

Nástup do mého současného zaměstnání byl poměrně náročný, protože jsem do poslední chvíle nevěděla, zdali budu přijata já nebo kolegyně. Po nástupu mě čekalo velké množství informací, které jsem musela nastudovat, protože naše zaměstnání s sebou nese velikou zodpovědnost. Musela jsem se naučit orientovat v právních předpisech týkajících se hlavně omamných či psychotropních látek (OPL), nastudovat základní principy kriminalistické techniky a taktiky. Také mě čekala řada kurzů, stáží a školení a spousta nových informací. A krvi, kterou nemám ráda, jsem se také nevyhnula. A protože jezdíme i na místo činu, setkávám se s kde čím. 

Co je v současné době náplní vaší práce?

Náplní mé práce na pracovišti chemie a fyzikální chemie Odboru kriminalistické techniky a expertiz je analýza neznámých látek. V našem případě se z 90 % jedná o psychotropní látky. Nejčastěji se pak setkáváme s varnami metamfetaminu a pěstírnami konopí, případně distribucí psychotropních látek v souvislosti s trestnou činností. Dále ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zjišťujeme příčiny vzniku požárů. Problematika chemie a fyzikální chemie je skutečně široká a dostáváme se taktéž do různých okrajových oblastí, které nejsou rutinní jako například pervitin a konopí. Pozitivní na tom je, že se člověk nikdy nenudí. Mám tuto práci skutečně velmi ráda. 

Naplňuje vás vaše práce?

Na Odboru kriminalistické techniky a expertiz pracuji jako kriminalistický expert v oblasti chemie a fyzikální chemie, jsem vrchní komisař. Moje práce mě maximálně naplňuje a neumím si představit oblast, ve které bych byla spokojenější. Samozřejmě jsem někdy unavená, naštvaná či znechucená, ale dělám tuto práci velice ráda a neměnila bych. Pevně věřím, že ve svém zaměstnání setrvám pokud možno co nejdéle.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)