(Aktualizováno k 21. 10.) Režim na UP: výuka, zkoušky, koleje, pracovní povinnost studentů aj.

Úterý 13. říjen 2020, 16:16

V souvislosti s novými opatřeními Vlády ČR reagujícími na vývoj pandemie covidu-19 v Česku dochází od středy 14. 10. k úpravě a rozšíření dosud platného režimu na Univerzitě Palackého. Níže vám přehledně přinášíme konkrétní informace, které se týkají života na UP do 1. 11., respektive 3. 11.

Výuka, zkoušky

Beze změny nadále platí zákaz kontaktní výuky na UP jak pro studenty, tak pro účastníky programů celoživotního vzdělávání. Výjimku má klinická a praktická výuka a praxe studentů studijních programů, které náleží do oblasti vzdělávání 35 – Všeobecné lékařství a zubní lékařství, 36 – Zdravotnické obory a 8 – Farmacie a také praxe studentů vykonávaná v mateřských, základních a středních školách.

Zákaz osobní přítomnosti studentů na univerzitě se týká také zkoušek, a to tehdy, pokud se zkoušky najednou účastní více než 10 osob

Od 22. 10. do (prozatím) 3. 11. je zakázáno konání zkoušek v prezenční formě. Tento obecný zákaz se netýká těch vzdělávacích činností, které jsou jako výjimka umožněny krizovým opatřením v oblasti školství (viz výše).

Celé znění vládního usnesení vztahující se k vysokým školám.

Koleje, menzy

Původně oznámené rozhodnutí o nutnosti studentů, kteří mají v ČR jiné bydliště, opustit koleje bylo dopoledne 13. 10. ministrem školství revidováno a zmírněno.

Dle aktuálních upřesnění mohou na kolejích zůstat:

 • studenti, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost (viz níže),
 • studenti, kteří se účastní klinické či praktické výuky a praxe (viz výše),
 • studenti, pro něž je vysokoškolská kolej bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., přičemž tuto skutečnost student/ka doloží prohlášením, které dodá své ubytovací referentce,
 • studenti, kteří mají pracovněprávní poměr s UP (například studenti PhD studijních programů),
 • studenti ze zahraničí,
 • studenti, kteří mají nařízenou povinnou karanténu či izolaci.

MŠMT zároveň vydává důrazné doporučení, aby všichni studenti, kteří mohou odjet domů, koleje v nejbližších dnech opustili.

Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů.

Studenti, kteří se rozhodnou odjet domů, si pochopitelně mohou své věci, které s sebou nutně nepotřebují, prozatím nechat na pokojích pro případný návrat na koleje během zimního semestru. Prosíme ovšem, abyste z lednic odstranili veškeré potraviny, které by se mohly za dobu vaší nepřítomnosti zkazit. Nezapomeňte také zavřít okna a vchody na balkóny ze svých pokojů.

Podrobnější informace na webu MŠMT.

Menzy se od 14. 10. do 3. 11. uzavírají pro strávníky z řad veřejnosti, navštěvovat je v uvedeném období mohou pouze zaměstnanci a studenti UP. Přísnější hygienická a další opatření platí v menzách na základě aktuálních opatření Vlády ČR.

Pracovní povinnost pro studenty

S ohledem na exponovanost aktuální situace a chybějící personál ve zdravotnických a sociálních zařízeních se od 14. 10. vztahuje pracovní povinnost na studenty UP:

 • čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
 • pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
 • pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.,
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
 • všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program
  (ke všem těmto bodům podrobněji na www.vlada.cz, rozšířený informační přehled k pracovní povinnosti studentů při zajišťování zdravotních služeb vydalo také ministerstvo zdravotnictví),
 • denní formy studia ve studijních programech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku (podrobněji na www.vlada.cz).

Tito studenti mohou zůstat ubytováni na kolejích a vyčkat na jejich případné zapojení do pracovního výkonu ve zdravotnických či sociálních zařízeních.

Seznam všech studentů schopných nastoupit pracovní povinnost zašle UP během 13. 10. hejtmanovi Olomouckého kraje.

Ostatní

Práce z domova. O nastavení režimu osobní přítomnosti v kancelářích a případné práci z domova zaměstnanců UP rozhodují jednotlivé fakulty, respektive vedoucí pracovníci jednotlivých univerzitních jednotek. Podrobnější informace bude v nejbližších dnech zveřejněna na stránkách www.upol.cz/covid-19.

Laboratoře, výzkum. Aktuální výklad opatření prozatím zamezuje také individuální přítomnost studentů v laboratořích a jinde na univerzitě za účelem výzkumu (např. provádění pokusů a měření potřebných pro diplomové a jiné odborné práce).

Konzultace. Konzultace studentů s vyučujícími by měly od 14. 10. do 1. 11. probíhat výhradně online či telefonicky.

Zpět