Semináře držitelů Fischerova stipendia se zúčastnilo 14 zahraničních studentů

Rebar Mahmmud
Foto: Waleria Słowiková
Úterý 17. březen 2020, 15:47 – Text: Šárka Chovancová

Čtrnáct studentů z devíti zemí se zúčastnilo únorového semináře držitelů Fischerova stipendia, který Přírodovědecká fakulta UP každoročně uděluje zahraničním studentům doktorských studijních programů. Mladí vědci z Francie, Íránu, Iráku, Španělska, Indie, Kamerunu, Ukrajiny, Číny a Itálie na semináři prezentovali své projekty zaměřené například na studium prebiotických chemických reakcí, optické testy kvantové termodynamiky či 2D materiály pro ukládání energie.

„Účast byla větší než loni, což nás těší. Je dobře, že akademická obec je pravidelně seznamována s činností zahraničních doktorandů, kteří získali Fischerovo stipendium,” uvedl proděkan Miloslav Dušek.

Studenti jednotlivě představili své projekty, ve kterých načrtli jejich dosavadní průběh a předpokládaný výsledek. Jedním z nich byl i Rebar Mahmmud z iráckého Kurdistánu. „Představil jsem první zprávu o pokroku ve své disertační práci. V rámci projektu připravuji požadované mapy různých druhů, například geologickou, hydrogeologickou a akviferovou mapu či mapu toku podzemních vod," řekl.

Tento student se po ukončení Sheffieldské univerzity ve Velké Británii v roce 2014 rozhodl pokračovat ve studiu. „Po otevření Czech Academic City v Erbílu jsem požádal o Fischerovo stipendium a oni mě podpořili. Když se mi ho podařilo získat, byl to krásný pocit, protože jeden z mých největších snů se stal skutečností – studovat na jedné z vysoce hodnocených univerzit na světě, kterou je Univerzita Palackého v Olomouci, a to v oboru Hydrogeologie na katedře geologie. Díky tomu budu moci sloužit a podporovat projekt Czech Academic City v Erbílu a v budoucnu i v České republice," uvedl.

Studenti se na semináři zabývali také stochastickou nelineární dynamikou opticky zachycených částic, biomechanikou a akustikou tvoření lidského hlasu, chemickými a fyzickými vlastnostmi molekulárních nanostruktur na površích zkoumaných mikroskopií skenující sondou, změnou klimatu a zemědělským potenciálem vybraných luštěnin ve východní Africe nebo hmotnostní spektrometrií návykových látek a nápojů.

Seminář držitelů Fischerova stipendia se konal na přírodovědecké fakultě počtvrté, letos opět pod záštitou děkana Martina Kubaly. „Seminář byl perfektní, někteří ze studentů měli velmi podrobné prezentace. Pro mě, jakožto studenta prvního ročníku, to byla příležitost poznat starší studenty a získat od nich cenné rady,“ doplnil Rebar Mahmmud.

Zpět