Školení řidičů referentských vozidel 27. října 2021

Čtvrtek 14. říjen 2021, 12:58

V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční školení řidičů referentských vozidel. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Školení se uskuteční v termínu 27. října 2021 od 8:00 do 9:45 hodin na PřF UP, 17. listopadu 12, v učebně 5.007 v 5. podlaží.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Aktuální platnost školení řidičů referentských vozidel si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Další předpokládané školení řidičů referentských vozidel proběhne v lednu 2022.

Zpět