Stavební práce budou zahájeny v areálu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci - Holici

Foto: Martina Šaradínová
Pondělí 23. duben 2018, 14:54 – Text: Ing. Jana Nováková, Šárka Chovancová

V areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Holici budou opětovně zahájeny stavební práce, které se na několik měsíců dotknou provozu valné většiny areálu. O zahájení jednotlivých plánovaných staveb, jejich průběhu a případných omezeních a změnách provozu Vás budeme informovat formou " Sdělení" prostřednictvím hromadného e-mailu. Informace budou zároveň dostupné na webových stránkách fakulty stavby.prf.upol.cz.

Pokračování výstavby akce "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury- I. etapa" bude opět zahájeno předáním staveniště 2.5.2018 zpět zhotoviteli, s tím že v předstihu (26.4.2018) bude zahájena realizace přípojky kanalizace a závlahového vodovodu pro hlavní budovu 47 a to v prostoru mezi vchodem do výškové části budovy 47 a přilehlou komunikací směrem k budově VTP blok C. Práce budou probíhat bez omezení vstupu do budovy 47.

Od 9.5.2018 bude následovat přeložka a rekonstrukce teplovodu pro hlavní budovu 47, kterou bude provádět dodavatel tepla - společnost Veolia Energie ČR, a.s. a to v prostoru mezi budovami 47 a 53.

V roce 2018 nás v rámci rekonstrukce areálových komunikací čeká provedení finální povrchové úpravy komunikace v úseku A ( prostor mezi budovami H, 49 a 51) a komplexní rekonstrukce úseku C1 a C2 (komunikace, parkoviště a plochy včetně finálních povrchů, všechny inženýrské sítě a mobiliář v trase podél budov VTP C a VTP B a v trase východně od budovy 47). Vše je podrobněji znázorněno ve výkresu situace s vyznačením příslušných úseků v příloze.

Jelikož se jednotlivé stavební práce teprve rozbíhají, budou v nejbližších dnech aktualizovány harmonogramy prací a z nich plynoucí případná omezení a změny v organizaci dopravy areálu. Jakmile budou tato případná omezení a změny odsouhlaseny, budete s nimi neprodleně seznámeni prostřednictvím dalšího Sdělení.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)