Studenti z PřF pomáhají žákům základních škol s doučováním

Foto: Pixabay.com
Sobota 17. duben 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Osm studentů z přírodovědecké fakulty se zapojilo do programu zaměřeného na doučování dětí základních škol, které kvůli jarnímu distančnímu vzdělávání zaviněnému pandemií koronaviru zůstaly pozadu v učení. Projekt zastřešuje nová platforma Člověka v tísni, kterou podpořilo osm vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogický institut.

„Koncem března byla naše fakulta oslovena Národním pedagogickým institutem České republiky s výzvou zapojit se do iniciativy „Doučování žáků ZŠ v koronakrizi“. Smyslem práce našich studentů je především pomáhat dětem, které mají potíže s učením. Doučování ale přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Může pomoci vnést řád do domácí přípravy, zlepšit podmínky, posílit sociální a komunikační dovednosti, motivovat k dalšímu vzdělávání a zlepšit sebehodnocení,“ uvedla koordinátorka za přírodovědeckou fakultu Jana Slezáková.

Podle odhadů České školní inspekce se do výuky na dálku po uzavření škol na jaře vůbec nezapojilo zhruba 10 000 dětí. Národní pedagogický institut proto připravil společné webové prostředí pro sběr požadavků základních škol z celé České republiky. Ty poté byly předány partnerským vysokým školám, které se rozhodly akci zapojením svých studentů podpořit. Studenti doučují buď individuálně, prezenčně nebo online formou, záleží na možnostech dětí či požadavcích školy.

Do doučování žáků základních škol se přihlásil například Vojtěch Janek, student oborů Matematika a Fyzika pro vzdělávání. „Dostal jsem na starost dvě žákyně šesté třídy, každá z jiné školy. Jednu doučuji fyziku, protože chodí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a fyziky, druhou z matematiky. U ní se projevila ztráta vyjadřovacích schopností, což přikládám zejména nedostatečnému množství příležitostí komunikace a omezené možnosti prosazovat se v online hodinách. U obou dívek už pozoruji určité pokroky, což mi dělá velkou radost. Jsem velmi rád, že jsem se mohl touto cestou zapojit a získat cenné zkušenosti.“

Na doučování žáků základních škol se z přírodovědecké fakulty podílí osm studentů 2. ročníku bakalářského studia učitelství. Pomáhají na základních školách Stupkova a Komenium v Olomouci i v Horních Počaplech a Kladně. „Doučování je také dobrá zkušenost pro naše studenty, učí se sledovat uvažování dětí a získávají mnoho cenných pedagogických poznatků. Uvědomují si náročnost celého procesu, nutnost udržení pozornosti žáků a neustálé komunikace. Navíc se mohou dětem dostatečně individuálně věnovat a jsou schopni navodit přátelskou atmosféru,“ doplnila Jana Slezáková.

Kromě Vojtěcha Janka se do výuky zapojili studenti přírodovědecké fakulty Kateřina Machylová, Veronika Fišerová, Pavel Svozil a Jan Šefl, Julie Tomaštíková, Ludmila Hanáková a Jonáš Kupka. Všem zmíněným studentům se bude doučování započítávat do povinné praxe. Akci na přírodovědecké fakultě zaštiťuje Kabinet pedagogické přípravy.

Zpět