Studentka Anna Hýsková se zúčastní prestižní mezinárodní soutěže Regeneron ISEF

Sedmidenní rostlina rajčete pěstovaná v aseptických podmínkách.
Foto: Ota Blahoušek
Čtvrtek 18. únor 2021, 16:00 – Text: Šárka Chovancová

Nejprestižnější mezinárodní vědecké středoškolské soutěže Regeneron ISEF se zúčastní i někdejší studentka Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě Anna Hýsková, která loni získala Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) za středoškolskou odbornou činnost. Oceněnou práci nazvanou Interakce modrého světla a hormonů auxinů v růstu a vývoji rostlin studentka realizovala v rámci projektu Badatel na přírodovědecké fakultě pod vedením Martina Fellnera.

„Úspěchy studentů jsou bez výjimky vždy výsledkem nejen pilné práce a zájmu o danou problematiku, ale především talentu a přirozené zvědavosti se o dané problematice dozvědět něco navíc. Annu Hýskovou znám od počátku roku 2018 a hned po pár společných dnech v laboratoři jsem zjistil, že ji práce velice zajímá a má v sobě přirozenou zvědavost i touhu se dozvědět co nejvíce. Zajímavé bylo, že v první soutěži účastníků projektu Badatel, které se účastnila na přírodovědecké fakultě, se neumístila. O to víc mě potěšilo, že si výsledků její práce a schopnosti výsledky prezentovat všimla komise v okresním kole SOČ v roce 2019, kdy se Anička umístila na prvním místě. Následovaly další úspěchy – vítězství v krajském kole SOČ v roce 2019, první místo v celostátním kole SOČ v roce 2020 a ve stejném roce zisk ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za středoškolskou odbornou činnost. Vyvrcholením jejího zájmu o vědu je nyní zmíněná nominace na účast v mezinárodní vědecké středoškolské soutěži Regeneron ISEF. Annu Hýskovou považuji za pozoruhodnou osobnost a věřím v její úspěšnou vědeckou kariéru. Výrazné úspěchy studentů v různých soutěžích mě vždy nesmírně těší, a to i proto, že motivují další nastupující generaci studentů k výzkumné práci,“ uvedl Martin Fellner z Laboratoře růstových regulátorů.

Na začátku nynějšího úspěchu Anny Hýskové byla její chuť vyzkoušet si vědu ve skutečné laboratoři. „Na rozdíl od mých spolužáků mě to vždy více táhlo k molekulární biologii a k botanice než k zoologii. V polovině druhého ročníku gymnázia jsem se díky projektu Badatel stala součástí skupiny zaměřené na molekulární fyziologii rostlin. Společně s profesorem Martinem Fellnerem z Laboratoře růstových regulátorů jsme vybrali téma mého výzkumu a já jsem začala pravidelně dojíždět z Luhačovic do Olomouce,“ popisuje začátek spolupráce s přírodovědeckou fakultou Anna Hýsková.

Studentka se ve své vědecké práci zabývala vlivem světla na růst rostlin prostřednictvím rostlinného hormonu auxinu. „Cílem mé práce bylo zjistit, zda jsou v tomto mechanismu nějakým způsobem zapojeny fotoreceptory červeného světla, které se nazývají fytochromy.“

Do mezinárodní soutěžního klání Regeneron ISEF byla Anna Hýsková vybrána na základě doporučení celostátních odborných hodnotících komisí SOČ. Patří do trojice studentů, která na mezinárodní vědecké středoškolské soutěži Regeneron ISEF bude zastupovat Českou republiku. Každoročně se této soutěže účastní 1800 studentů z osmdesáti zemí světa. Letošní ročník se bude kvůli pandemii koronaviru konat virtuálně. Více informací na https://www.societyforscience.org/isef/.

Zpět