V celostátní kole SOČ uspěli studenti, kteří spolupracují s přírodovědeckou fakultou

Foto: archiv SOČ
Úterý 1. srpen 2023, 9:48 – Text: Šárka Chovancová

V letošním  45. ročníku soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Plzni získaly dvě první místa práce studentů Janise Bojka a Nikolase Pippala, které byly připraveny v rámci programu Badatel na přírodovědecké fakultě. Soutěžící prezentovali a obhajovali svou vědeckou práci před porotci v 18 soutěžních oborech.

V celostátním kole bylo letos prezentováno zhruba 300 prací. „Jejich autoři musí projít školním, okresním a krajským kolem než se kvalifikují na celostátní přehlídku prací SOČ. Z té mohou být nominováni i na některou z mezinárodních přehlídek studentských prací, především na Regeneron ISEF v USA nebo evropskou soutěž mladých vědců EUCYS. Podle hodnocení porotců jsou některé práce na úrovni bakalářských nebo dokonce i diplomových prací,“ uvedl krajský garant SOČ Jan Lázna.

Student Gymnázia Františka Živného v Bohumíně Janis Bojko se svou prací Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz, na které v rámci projektu Badatel spolupracoval se školiteli Lukášem Jedinákem a Monikou Tomanovou z katedry organické chemie, nejprve vyhrál první místo v oboru Chemie v krajském kole SOČ v Moravskoslezském kraji. Poté zvítězil i v celostátním finále.  

Stejně úspěšný byl i student Gymnázia Olomouc-Hejčín Nikolas Pippal. Pod vedením Ondřeje Pavlačky z katedry matematické analýzy a aplikované matematiky připravil v rámci projektu Badatel práci nazvanou Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie. V krajském kole v Olomouckém kraji i v celostátním finále s ní obsadil první místo v oboru Matematika a statistika.

První místo v oboru Informatika získal i Tadeáš Fryčák z Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Na práci Root Tracker, která je zaměřena na sledování kořenů bez nutnosti rozsáhlých datových anotací, spolupracoval s Tomášem Fürstem z katedry matematické analýzy a aplikované matematiky.

K úspěšným studentům Středoškolské odborné činnosti, kteří se na přírodovědecké fakultě účastnili projektu Badatel, patřili také Adam Panáček a Nikola Novotná s Monikou Poláčkovou. Student z Gymnázia v Uničově se v oboru Zdravotnictví s prací Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra umístil na pátém místě. Stejné místo získaly i studentky z Gymnázia Aloise Jiráska z Litomyšle s prací nazvanou Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům.

Středoškolská odborná činnost je dobrovolnou volnočasovou aktivitou studentů všech typů středních škol. Vznikla již před více než pětačtyřiceti lety spojením přehlídek tematických technických konferencí a soutěže Natura Semper Viva, které probíhaly v již sedmdesátých letech. Úkolem studentů je napsat odbornou práci, kterou by bylo možné zařadit do jednoho z osmnácti vypsaných oborů, a tuto práci obhájit před odbornou porotou.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)