Vědecká rada PřF projednala dvě habilitace a vyjádřila se také k prokazování bezinfekčnosti

Martin Dančák, foto: archiv PřF UP
Pátek 5. listopad 2021, 10:39 – Text: Šárka Chovancová

Vědecká rada PřF UP v Olomouci na svém středečním zasedání schválila návrh jmenovat Martina Dančáka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého docentem v oboru Botanika a Lucii Koreckou z Univerzity Pardubice docentkou v oboru Biochemie. Vědecká rada také přijala usnesení týkající se prokazování bezinfekčnosti.

Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty obhájil habilitační práci nazvanou „Mykoheterotrofní rostliny v tropických deštných lesích Bornea“. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na asijské tropické mykoheterotrofní rostliny, především rody Thismia, Epirixanthes a Sciaphila. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných pobytů a expedicí, zejména do oblasti jihovýchodní Asie a tropické Afriky. V jihovýchodní Asii se zaměřil především na ostrov Borneo, v tropické Africe pak na Kamerunskou horu. Na Borneu se podílel na výzkumu struktury, dynamiky a druhového složení tropických deštných lesů, a to jak stromového, tak i bylinného patra. Stěžejní částí jeho práce na tomto ostrově však byl především taxonomický výzkum mykoheterotrofních rostlin, který vyústil mimo jiné v popis čtrnácti nových druhů, především v rodu Thismia. Na Kamerunské hoře se pak podílel především na studiu výškové stupňovitosti vegetace na výškovém gradientu této hory.

Lucie Korecká, která je odbornou asistenkou na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice z Univerzity Pardubice, se ve své habilitační práci věnovala úloze enzymů v cílené modifikaci a diagnostice biologicky aktivních látek. Za sebou má celkem 28 publikací v časopisech s IF, z toho 14 na pozici hlavního, senior nebo korespondujícího autora. Je také spoluautorkou první publikace v recenzovaném časopise. Zároveň je autorkou nebo spoluautorkou 61 příspěvků prezentovaných na mezinárodních nebo národních vědeckých konferencích, čtyř přednášek na mezinárodních konferencích nebo seminářích, a tří zvaných přednášek.

Vědecká rada PřF UP také přijala usnesení, že je znepokojena způsobem, jakým vládní orgány, média a další subjekty používají pojem bezinfekčnost. Členové Vědecké rady PřF upozornili, že nyní používané potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu ve skutečnosti bezinfekčnost neprokazuje. „Zmíněný posun významu slova ,,bezinfekčnost'' nelze ospravedlnit jako užitečnou zkratku. Záměrný, nespontánní a účelově motivovaný posun významu slov považuje Vědecká rada PřF UP za nepřijatelný a společensky škodlivý,“ stojí v usnesení Vědecké rady PřF.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)