Zájemce o studium na PřF osloví fakulta i pomocí podcastů

Foto: Magdaléna Ondrušáková
Neděle 1. listopad 2020, 21:03 – Text: Šárka Chovancová

Zájemci o studium na Přírodovědecké fakultě UP mohou ode dneška podávat přihlášky pro akademický rok 2021/2022. Na výběr mají ze 133 studijních oborů. Středoškolské studenty se fakulta rozhodla nově oslovit i pomocí podcastů nazvaných Jak na Přírodu, které obsahují poutavou formou zpracovaná zvuková sdělení o nabídce studia i zajímavostech z dění na fakultě. Na Spotify je už k poslechu první díl podcastu.

„Naše fakulta nabízí velmi zajímavé studijní obory. Je důležité o nich dávat vědět všemi způsoby, které jsou oblíbené u mladé generace, aby se informace v jejích řadách co nejlépe šířily. Spektrum našich informačních kanálů jsme proto rozšířili také o podcasty, které se u naší hlavní cílové skupiny těší rostoucí oblibě," komentovala zvukovou novinku Dagmar Petrželová, vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů.

Prostřednictvím audiorozhovorů budou posluchači seznámeni se studiem na přírodovědecké fakultě, a to z různých úhlů pohledu. „Hovořit se bude nejen o nabídce studijních oborů a podmínkách studia, ale zazní také zkušenosti a zážitky našich studentů. Chceme zájemcům o studium i touto formou vzkázat, že se rozhodně vyplatí přihlášku ke studiu na naší fakultě podat," dodala Dagmar Petrželová. Přihlášky na přírodovědeckou fakultu mohou uchazeči posílat do 15. března 2021.

První podcast „Olomouc - láska na první pohled" představuje studenta oboru Učitelství geografie pro střední školy Lukáše Polčáka, který hovoří o své motivaci studovat tento obor i dosavadních zkušenostech s výukou. „Podal jsem přihlášku na tři školy, na Ostravskou univerzitu, Masarykovu a Univerzitu Palackého. Nakonec jsem se rozhodl pro naši přírodovědeckou fakultu, která mě jako taková velmi zaujala. Můj první dojem z ní byl, že je moderní. A Olomouc na mě také zapůsobila, byla to láska na první pohled,“ uvedl Polčák. Další zvukové záznamy pojednávající o studiu přírodních věd budou postupně následovat.

Podcast je způsob šíření informací vymyšlený v roce 2004 Adamem Currym. Je to audio nebo video soubor publikovaný na internetu, který je snadno šiřitelný a dostupný všem zájemcům. Podcasty přírodovědecké fakulty najdete na Spotify.

Zpět