Obor biologie a ekologie

Vědecko-pedagogická rada oboru

předseda:  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

 • Katedra botaniky
  doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – vedoucí katedry
  prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
  prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
   
 • Katedra zoologie
  RNDr. Milan Veselý, Ph.D. – vedoucí katedry
  doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
  doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
   
 • Katedra buněčné biologie a genetiky
  prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. – vedoucí katedry
  doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
  prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
   
 • Katedra ekologie a životního prostředí
  prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
  doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadryán Tuf, Ph.D.
 • Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR, v.v.i.
  prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – vedoucí pracoviště
  doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
 • Katedra experimentální biologie
  doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. – vedoucí pracoviště
 • Katedra chemické biologie
  doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D. – vedoucí pracoviště
  doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.