Váš zájem o studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nás velmi těší. Prostřednictvím této stránky vám chceme předávat aktuální informace k přijímacím zkouškám v návaznosti na pandemii COVID-19. Situace se stále vyvíjí, proto doporučujeme stránku průběžně sledovat.

Přijímací zkoušky proběhnou v původním termínu, tj. první dva červnové týdny od 31. května do 11. června, a to v prezenční formě. Vyrozumění o tom, zda vám bude prominuta přijímací zkouška, nebo obdržíte pozvánku na přijímací zkoušku, naleznete koncem dubna/začátkem května v elektronické přihlášce, záložce Dokumenty.

Jakékoliv vaše dotazy zodpovíme na e-mailu jiri.mazal@upol.cz, popř. na telefonním čísle 585 634 010.

Věříme, že společně vše zvládneme a všichni se potkáme na počátku zimního semestru 2021/2022.

Zpět