Přijímačky na PřF během epidemie koronaviru

Váš zájem o studium na olomoucké přírodovědecké fakultě nás velmi těší. Prostřednictvím této stránky vám chceme předávat aktuální informace k přijímacím zkouškám v návaznosti na pandemii COVID-19. Situace se stále vyvíjí, proto doporučujeme stránku průběžně sledovat.

Přijímání přihlášek ke studiu na přírodovědecké fakultě ve standardním termínu bylo ukončeno 15. března. Začátkem dubna vydáme zprávu o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení, které proběhne v termínu 15. dubna - 11. července.

Přijímací zkoušky plánujeme v původním termínu, tj. první dva červnové týdny. Vyrozumění o tom, zda vám bude prominuta přijímací zkouška, nebo obdržíte pozvánku na přijímací zkoušku, naleznete koncem dubna/začátkem května v elektronické přihlášce, záložce Dokumenty.

Pokud by v návaznosti na vývoj mimořádných opatření došlo k posunu termínu přijímacích zkoušek, budeme Vás o tom informovat e-mailem a také na této stránce.

Jakékoliv vaše dotazy zodpovíme na e-mailu jiri.mazal@upol.cz. Plánujeme také připravit Meeting Room, kde pomocí elektronického připojení účastníků budete moci vedení fakulty pokládat své dotazy ohledně přijetí ke studiu. Termín konání této nové formy komunikace vám oznámíme co nejdříve.

Věříme, že společně vše zvládneme a všichni se potkáme na počátku zimního semestru 2020/2021.

Zpět