Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh novoročního přání

Foto: Pixabay
středa 7. listopad 2018, 8:25 – Text: Šárka Chovancová

Kreativita má mnoho tváří. Ukažte tu svou v soutěži o nejlepší návrh novoročního přání, kterou vyhlašuje děkan přírodovědecké fakulty. Návrh musí být vlastní tvorbou autora, může být malovaný, kreslený, vymodelovaný nebo jinak výtvarně zpracovaný. Podmínkou je pouze možnost převést ho do elektronické podoby pro tisk. Návrhy musí být také v souladu s vizuálním stylem Univerzity Palackého.

Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání vyhlašuje fakulta už od roku 2007. „Během této doby jsem se setkala s velmi zajímavými autory, u některých bych jejich kreativitu vůbec nečekala a velmi mile mne překvapila. Při založení této tradice jsme s tehdejším panem děkanem chtěli dát prostor našim studentům i zaměstnancům a nejít cestou komerčních přání. Myslím, že se nám to podařilo a tento záměr držíme dodnes. Přání mají úzkou vazbu na přírodovědeckou fakultu nejen logem, ale hlavně jejím autorem," uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová.

Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 až 5 000 korun a poukázku na 3denní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Soutěže se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého i absolventi a senioři přírodovědecké fakulty do 13. listopadu 2018. Podrobnosti najdete na zde.