Věda a výzkum na PřF


Aktuálně vyhlášené projektové výzvy a další informace VaV najdete v zaměstnanecké sekci.

Oddělení vědy a výzkumu

Cena Wernera von Siemense 2021

pro autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol. Uzávěrka 30. 11. 2021

Více informací zde.

 

Výzva k nominaci na udělení Stanisław Lem European Research Prize

Cena je určena vědcům do 40 let. Nominace zasílejte do 15. října 2021 přímo vyhlašovateli, tj. Science Office, Wrocław University of Science and Technology, lemprize@pwr.edu.pl 

Podrobnosti naleznete zde.

 

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger (fakultní správce OBD) upozorňuje, že je důležité vkládat výsledky do OBD průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

  1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO
  2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
  3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
  4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě".

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz.