Na PřF se uskuteční Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie

Foto: Pixabay
pátek 11. leden 2019, 12:14 – Text: Šárka Chovancová

Sedm desítek převážně středoškolských učitelů přijalo pozvání na Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie, které se uskuteční už zítra 12. ledna v aule přírodovědecké fakulty. Připraveny jsou zajímavé přednášky a diskuze. 

„První ročník, který se konal přesně před rokem, byl pro nás velmi potěšující. Na katedře jsme se proto rozhodli, že ho budeme organizovat každoročně. Máme přihlášeno okolo sedmdesáti absolventů, za což jsem velmi ráda. S některými z nich spolupracujeme v rámci projektů či jiných setkání, s některými se uvidím po více jak deseti letech poprvé. Moc se těším," uvedla Irena Smolová z katedry geografie.

Setkání bude zahájeno odbornou přednáškou na téma Evropa v 21. století - geografické aspekty vývoje. Představeny budou také výsledky řešených projektů na katedře a na závěr budou výročním ročníkům, letos devítkovým, předány pamětní listy a drobné pozornosti. Účastníci budou moci navázat vzájemnou spolupráci a společně rozvíjet atraktivní a kvalitní výuku zeměpisu na školách.