Nový příspěvek na stravování

pondělí 4. září 2017, 16:36

Přírodovědecká fakulta UP poskytne zaměstnancům ze svého sociálního fondu příspěvek na stravování ve výši 10 Kč na jednu stravovací poukázku nebo jedno stravování v závodní jídelně UP, a to v období od 1.9.2017 do 31.8.2018. O tuto částku bude ponížen podíl zaměstnance na stravování. Příspěvek poprvé zaměstnanci obdrží ve výplatním termínu za měsíc září. Příslušné rozhodnutí najdete zde.

Od 1. září se také zvyšuje příspěvek zaměstnavatele do menzy a tím se srovná s příspěvkem PřF na stravenku (platba z provozu pracovišť).

Pravidla určující, kteří zaměstnanci v návaznosti na výši jejich pracovního úvazku mají na příspěvek na stravování nárok, se nemění.