Přírodovědecká fakulta pořádá vánoční sbírku pro děti z Klokánku

Martina Oulehlová a Šárka Kupčáková, foto: archiv PřF
pondělí 26. listopad 2018, 9:47 – Text: Šárka Chovancová

Dětem z olomouckého Klokánku je určena vánoční sbírka přírodovědecké fakulty nazvaná Vánoční jízda dětem, která se koná pod záštitou děkana fakulty Martina Kubaly. Zájemci mohou dětem, které nestráví vánoční svátky se svou rodinou, přinést kosmetiku pro dospívající, jízdenky, výtvarné potřeby, přesnídávky nebo plenky (vel. 4) do 13. prosince.

„Každý rok se setkávám s vedoucí olomouckého Klokánku Šárkou Kupčákovou, abych zjistila, co dětem i tetám v současné době nejvíce schází a jak jim mohou zaměstnanci a studenti nejvíce pomoci. Letos jsem se dozvěděla o problematice zajištění cestování městskou hromadnou dopravou. Vzhledem k délce pobytu dětí v Klokánku není ekonomicky výhodné pořizovat jim měsíční nebo čtvrtletní jízdenku. Cestování dětí je momentálně zajištěno jednorázovými jízdenkami na MHD v hodnotě 7 Kč a 14 Kč. Zatím se nepodařilo vyjednat s Dopravním podnikem města Olomouc vhodnější řešení. Darováním jízdenek tedy můžeme umožnit dětem cestovat do školy, k lékaři, na výlety, na plavání a další volnočasové aktivity, které dětí potěší a rozvíjí je," uvedla organizátorka sbírky Martina Oulehlová.

Z tohoto důvodu je vánoční sbírka pojmenovaná Vánoční jízda dětem. Dárky mohou zájemci nosit na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty, v Holici na katedru botaniky nebo na řídící úsek Centra regionu Haná. Hračky, hry, puzzle, stavebnice, oblečení, obuv či školní potřeby budou zajištěny od sponzorů, kteří se každoročně na vánoční sbírce pro děti z Klokánku podílí.

V pátek 14. prosince děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala osobně předá sbírku dárků vedoucí olomouckého Klokánku Šárce Kupčákové. „Jsem rád, že mohu podpořit projekt, který má na fakultě dlouholetou tradici. Mám radost ze sebemenší pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v úplné rodině. Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojí," dodal děkan Martin Kubala.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.