Rektor jmenoval děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubalu

Rektor Jaroslav Miller jmenoval děkanem přírodovědecké fakulty Martina Kubalu (vpravo).
Foto: Martina Šaradínová
středa 31. leden 2018, 12:37 – Text: Martina Šaradínová

Přírodovědeckou fakultu povede v příštích čtyřech letech jednačtyřicetiletý Martin Kubala. Rektor Jaroslav Miller ho dnes jmenoval do funkce s účinností od 1. února. Biofyzika z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zvolil do čela fakulty akademický senát fakulty 17. ledna. Hlasovalo pro něj 11 z 21 senátorů.

„Doufám, že budete postupovat uvážlivě, protože budete řídit skutečně velkou fakultu. Pokud budete potřebovat pomoc, můžete se na mě kdykoliv obrátit,“ řekl rektor nastupujícímu děkanovi.

Ocenil mimo jiné proděkanský tým, který docent Kubala sestavil a dnes odpoledne jej představí na jednání akademického senátu fakulty. Proděkanem pro vědu a výzkum se má stát vedoucí katedry analytické chemie Karel Lemr, proděkanem pro vnější vztahy Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky, zahraniční vztahy bude mít na starosti Miloslav Dušek z katedry optiky a na post proděkana pro studijní záležitosti se počítá s Eduardem Bartlem z katedry informatiky. Post proděkana pro transfer technologií má zastávat Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie.

„Po předání dekretu jsme se s panem rektorem stručně dotkli některých konkrétních problémů fakulty, jednání považuji za přímočaré a konstruktivní. V nové pozici se chci zaměřit na vyváženou podporu vědy, výuky i popularizačních aktivit pro širší veřejnost a zlepšení vzájemné komunikace uvnitř fakulty. Za důležité považuji také zjednodušení a větší transparentnost administrativních a rozhodovacích procesů na fakultě,“ uvedl Kubala.

Ve funkci vystřídá dosavadního děkana Ivo Fréborta, který fakultu vedl čtyři roky. Jmenovací dekrety převzali od rektora v předchozím týdnu také Libuše Ludíková, nová děkanka pedagogické fakulty, Zdeněk Pechal, nový děkan filozofické fakulty, a Michal Šafář, nově zvolený děkan fakulty tělesné kultury.