Šumperští studenti propojili své teoretické a praktické znalosti na přírodovědecké fakultě

Studenti šumperského gymnázia
Foto: Šárka Chovancová
středa 9. leden 2019, 13:52 – Text: Šárka Chovancová

Baví je fyzika i chemie a chtějí se v těchto oborech dále vzdělávat. Proto se studenti šumperského gymnázia, které je fakultní školou přírodovědecké fakulty, rozhodli navštívit zdejší laboratoře. A nebyli zklamáni. Katedra experimentální fyziky jim nabídla pestrý program.

„Fyzika je určitě zajímavý předmět, ale více mě baví chemie nebo fyzika v rámci nanotechnologií či fyzikální chemie. My jsme byli na chemické exkurzi, tak jsme si říkali, že by bylo fajn zkusit i fyzikální, protože máme na škole spoustu těchto nadšenců," řekl s úsměvem student Petr Kupka.

Studenti si nejprve v laboratořích atomové a jaderné fyziky vyzkoušeli interakci gama záření s různými látkami a měřili závislost absorpce alfa záření na vzdálenosti zářiče od dektoru pro několik hodnot tlaku vzduchu. Navštívili i výukové laboratoře elektřiny a magnetismu a laboratoře elektroniky, kde změřili vodivost deionizované vody i lidského těla. Provedli také jednoduchý pokus, který vedl k rozsvícení žárovky za pomoci slané vody. Nechyběla ani prohlídka laboratoří nanotechnologií a laboratoře Mössbauerovy spektroskopie.

Exkurzi na přírodovědecké fakultě ocenil i učitel matematiky a fyziky Karel Měšťánek. „My jsme velmi rádi, že můžeme nahlédnout do vašich laboratoří a motivovat se, co bychom si mohli pořídit, kdybychom našli peníze v rozpočtu," podotkl.

Gymnázium Šumperk je fakultní školou přírodovědecké fakulty od roku 2011. V současné době ho navštěvuje 550 žáků, které vyučuje 55 učitelů.