V Javoříčku se uskutečnil druhý ročník Badatelského víkendového semináře

Badatelský víkendový seminář
Foto: Ondřej Hrabina
středa 31. říjen 2018, 11:45 – Text: Šárka Chovancová

Středoškolští studenti z celé České republiky se zúčastnili Badatelského víkendového semináře pro nadané studenty přírodovědných předmětů, který se konal v Javoříčku pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly. Studenti se na akci nejen seznámili s projekty Badatel a Newton, ale měli také jedinečnou možnost se společně setkat, diskutovat o zajímavých tématech či vyrazit na turistický výlet po okolí.

„V dopoledních hodinách jsme pro studenty připravili populárně naučné přednášky v podání odborníků z přírodovědecké fakulty. Přednášející hovořili například o vývoji nových antituberkulotik, o historii a léčbě rakoviny, kvantových pravidlech či geneticky modifikovaných organismech," uvedl Ondřej Hrabina z organizačního týmu. Odpoledne a večer se účastníci semináře věnovali neformálnímu programu.

Badatelský víkendový seminář si nenechal ujít také děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala. „Našim cílem je seznámit středoškoláky s projekty Badatel i Newton a podchytit talentovanou mládež se zájmem o přírodní vědy. Neméně důležitá je ale i neformální část programu. Setkáváme se totiž s tím, že autorita vysokoškolských pedagogů je mezi veřejností tak vysoká, že se je studenti stydí oslovit. Neformální interakce může pomoci tuto bariéru překonat," dodal děkan.

Projekt Badatel přírodovědecké fakulty je určen pro středoškoláky, kteří si chtějí zkusit vědeckou práci pod vedením vysokoškolských pedagogů. Projekt staví na motivaci a umožňuje studentům prezentovat své výsledky na seminářích, konferencích, v soutěžích nebo časopisech. Program Newton pak umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech organizovaných vysokou školou. Středoškoláci mají možnost navštěvovat výuku na fakultě stejně jako vysokoškolští studenti a skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP mohou za určitých podmínek požádat o uznání kreditů.